Spoznaj úspešné príklady social businessu na Slovensku!

V predchádzajúcich dvoch ročníkoch Impact Inkubátora sme podporili desiatky spoločensky prospešných projektov. Niektoré z nich pomáhajú zamestnať znevýhodnené skupiny, iné hľadajú inovatívne riešenia v rámci vzdelávania, alebo vyvíjajú technológie, ktoré hendikepovaným zlepšujú kvalitu života. V minulom roku vyhral inkubátor projekt United Colors v kategórii Social Business a víťazom kategórie Technology for Good sa stal projekt COrvus.

United Colors – komunitné centrum z Valaskej

ink2016 social business 1
Projekt komunitného centra United Colors vyhlásila porota Impact Inkubátora 2016 za víťaza v kategórii Social Business. Mladí Rómovia z Valaskej vytvárajú príležitosti na zvyšovanie zamestnanosti, zníženie chudoby a sociáneho vylúčenia. Ľudia z komunitného centra prostredníctvom práce v práčovni a žehliarni objavujú v sebe zručnosti, kvality, sebavedomie a učia sa prevziať zodpovednosť za svoj život. Pracujú tu nielen Rómovia, ale aj iní obyvatelia regiónu, ktorí si dlhodobo nemôžu nájsť prácu – matky po materskej dovolenke, mladí nezamestnaní, ľudia po päťdesiatke, zdravotne znevýhodnení či občania s nízkym vzdelaním.

“Spoločnosť ešte nie je pripravená na to, aby Rómovia mohli niečo ponúkať. V našej lokalite sa predtým komunita, o ktorú sa zaujímame, nerozvíjala. Snažíme sa to napraviť a myslím, že sa nám to darí. Možnosť pracovať v sociálnych prevádzkach poskytujeme ľuďom, ktorí si v tomto regióne hľadajú uplatnenie na trhu práce iba veľmi ťažko,” opisuje aktivity projektu United Colors štatutár Združenia mladých Rómov Ivan Mako.

COrvus – set smartfónových aplikácií pre nevidiacich a slabozrakých


COrvus sa stal víťazom kategórie Technology For Good. Projekt sprístupňuje smartfóny s OS Android nevidiacim a slabozrakým cez set aplikácií. Pomocou tohoto setu sa klasický smartfón premieňa na multifunkčnú pomôcku, ktorá dobre rozumie potrebám nevidiacich a slabozrakých používateľov. COrvus sleduje vykonané gestá a poskytuje hlasovú spätnú väzbu. Stačí 6 základných posunkov k tomu, aby nevidiaci mobil úplne ovládali. Umožní im to rýchlo, efektívne a pohodlne telefonovať, SMSkovať, mailovať, využívať základné aplikácie ako budík, kalendár, poznámky, diktafón, či dokonca hrať hry a športovať. Jedinečnosťou COrvusu je jeho veľmi dobre prepracované a efektívne ovládanie, ako aj vysoký stupeň prispôsobiteľnosti technickým zručnostiam používateľov.

“Dôležitým predpokladom úspechu nášho projektu je aj fakt, že COrvus tvoria samotní zrakovo postihnutí pre zrakovo postihnutých. Projektový tím je totiž zložený takmer výlučne z nevidiacich a slabozrakých. Tí vďaka tomu, že riešia vlastný problém sú dostatočne motivovaní a vedia pomôcť aj ďalším ľuďom s rovnakými obmedzeniami,“ hovorí Roman Martinovič z COrvus tímu.

Pinf hry, Zelený bicykel, Karmadilo – finalisti inkubátora


Medzi ďalšie úspešné projekty, ktoré sa zúčastnili Impact Inkubátora treba určite spomenúť Pinf Hry, od 15-ročného Ondreja Vrábla, ktorý za svoje aktivity získal tohtoročné Krištálové krídlo v oblasti filantropie. Pinf hry sú špeciálne hry, ktoré pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím rozvíjať ich schopnosti. Dnes sú dostupné v piatich jazykoch, v 100 centrách po celom svete. Okrem COrvusu sa dostala minulý rok do finále Startup Awards aj fundraisingová platforma Karmadilo, ktorá prepája online marketingové prieskumy a financovanie neziskoviek. Veľké plány má na tento rok aj Zelený bicykel, slovenský bikesharingový projekt bratov Dianovcov, ktorý zatiaľ úspešne funguje v Prievidzi a chce sa rozširovať aj do ďaľších miest. Ďaľšími social business projektami je možné inšpirovať sa na www.socialbusiness.sk.

Sme radi, že na Slovensku vzniká takýchto projektov viac. Viac firiem, ktoré pomáhajú riešiť spoločenské problémy a výzvy, viac riešení, ktoré zlepšujú život a prinášajú nové príležitosti. Veľmi sa tešíme na nové projekty a nápady, ktoré sa objavia v apríli 2017 v treťom ročníku Impact Inkubátora, na ktorý sa dá prihlásiť už teraz.

Photo by Natália Jakubcová