Máš udržateľný start-up, ktorý rieši aktuálny spoločenský problém?

Komunitné granty od Nadácie VÚB sú určené aj pre teba!

Nadácia VÚB aj tento rok otvára grantový program pre zmysluplné a trvalo udržateľné komunitné projekty. A opäť je súčasťou tejto výzvy aj Ocenenie Impact Hub, ktoré udelí Nadácia VÚB dvom najlepším projektom s podnikateľským charakterom.

Podporených bude celkovo 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska), každý v hodnote 3.000 eur. Dva z prihlásených projektov, pokiaľ budú z oblasti komunitného podnikania, získajú špeciálne Ocenenie Impact HUB vo výške 4.000 eur. Cieľom ocenenia je podporiť komunity a prospešné projekty so start-upovou zanietenosťou a podnikateľským myslením. Ocenenie bude poskytnuté Nadáciou VÚB formou grantu. Kritériom pre udelenie ocenenia budú najmä odpovede na nasledujúcich päť otázok:

  • V čom spočíva podnikateľský charakter vášho projektu, jeho jedinečnosť a inovatívnosť?
  • Čím je vaša aktivita prospešná pre vybranú komunitu? Kto je vaša cieľová skupina užívateľov?
  • Kto sú vaši potenciálni konkurenti a v čom sa odlišuje vaše riešenie?
  • Je možné vašu aktivitu rozšíriť do iného regiónu, krajiny, príp. osloviť nové cieľové skupiny?
  • Ako získaný príspevok zlepší finančnú udržateľnosť vášho projektu po skončení grantu?

Všetky informácie a formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk. Oprávnenými žiadateľmi sú mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy), komunitné centrá a samosprávy. Uzávierka prijímania žiadostí je 30.9.2017 do 24:00. Nadácia VÚB prerozdelí v grantovom programe Komunitné granty celkovo 80.000 eur.

Ak máš udržateľný projekt / start-up, ktorý zlepšuje situáciu v tvojej komunite alebo rieši aktuálny spoločenský problem, určite sa prihlás! Ocenenie Impact Hub bude môcť byť udelené projektom, ktoré sa prihlásia v rámci oblasti „Komunitné podnikanie startupového charakteru“. Tešíme sa na všetky prihlášky a projekty.