Nadácia VÚB popdporila v roku 2016 prostredníctvom výzvy Komunitné granty projekty v celkovej hodnote 80.000eur.

Novinkou grantovej schémy bolo tento rok Ocenenie Impact Hub pre dva projekty z oblasti komunitného podnikania. Aj komunitné projekty môžu podnikať a snažiť sa byť udržateľnými. Nemusia zlepšovať podmienky svojej komunity len v zmysle starostlivosti o verejný priestor alebo kultúrne pamiatky, ale vedia si svoju komunitu získať aj prostredníctvom uplatnenia inovatívnych technológií a zlepšenia podmienok komunity ľudí, ktorú možno osobne nepoznajú. Ocenenie Impact Hub a granty v hodnote 4000eur získali projekt Zelený bicykel z Prievidze a projekt Vráťme život do vinohradov z Golianova.

img_0465-min

Ocenené projekty

“Zelený bicykel”, Zelený bicykel, o.z.

Projekt Zelený bicykel je bike sharingový systém, ktorý rieši viacero problémov súčasnej doby: znižuje ekologický dopad dopravy, vytvára zdravé návyky u ľudí a znižuje premávku v meste. Okrem iného prináša i úsporu vynaložených financií pri cestovaní. Projekt funguje už 3 mesiace a ľudia majú možnosť si dnes vypožičať viac ako 100 zelených bicyklov a odparkovať ich na takmer 30 stanovištiach.

Bratia Dianovci postavili systém Zeleného bicykla od skrutky sami a stále pracujú na jeho vylepšovaní. Dokážu našiť bikesharing každému mestu priamo na mieru za relatívne nízke náklady a tým pádom dokážu sprístupniť projekt aj menším samosprávam a regiónom, čo významne zvyšuje šance na udržateľnosť projektu a expanziu.

box-1-min“Komunitný grant nám pomôže zrealizovať náš najbližší cieľ – elektronizáciu existujúceho systému. Potrebné financie na tento krok sa snažíme vyskladať z viacerých zdrojov, zatiaľ sme získali asi tretinu potrebnej sumy, zvyšok sa budeme snažiť získať hlavne pomocou crowdfoundingovej kampane, ktorú chceme spustit začiatkom decembra,” vysvetľuje Mirety Dian, zakladateľ Zeleného bicykla.

“Vráťme život do vinohradov”, Ďarmoty, o.z.

Projekt “Vráťme život do vinohradov” sa sústreďuje na trvalo udržateľný rozvoj vinohradníctva a vinárstva v regióne dolnej Nitry. Komunite vinohradníkov v tejto oblasti má Občianske združenie Ďarmoty v pláne ponúknuť mobilnú aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako varovný systém ochrany viniča pred hubovitými chorobami za pomoci dostupných meteorologických dát. Meteorologická stanica bude zbierať rôzne relevantné údaje – teplotu, zrážky, pôdnu vlhkosť, orosenie listov, smer a silu vetra. Včasné varovanie pred tlakom hubovitých chorôb by malo obmedziť počet agrotechnických zásahov a znížiť spotrebu používaných chemických prostriedkov.

box-2-min

“V našom vinohrade chceme prejsť na ekologické vinohradníctvo a ukázať ostatným členom vinohradníckej komunity šetrný prístup k vinohradu. Verime, že budeme vedieť nazbierať dostatok dát na to, aby sme vedeli včas notifikovať, kedy je ten správny moment na ochranu. Cieľovou skupinou budú v pilotnej fáze vinohradníci z mikroregiónu Dolnej Nitry, zhruba 10-12 obcí. V prípade, že bude pilotná fáza úspešná, v ďalšej fáze chceme prepojiť aplikáciu s ďaľšími už existujúcimi meteostanicami a rozšíriť tak notifikácie aj o ďaľšie oblasti, prípadne upraviť algoritmus aj na iné agrokomunity,“ opisuje svoje plány Mário Majerčík.

Veríme, že aj budúci rok bude súčasťou grantovej výzvy ocenenie pre podnikavé projekty, ktoré zlepšujú podmienky pre rôzne skupiny ľudí. V Impact Hube radi pomáhame projektom a social startupom, ktoré majú okrem spoločensko-prospešného rozmeru, zároveň aj ambíciu stať sa finančne udržateľnými a v budúcnosti byť schopnými prežiť aj bez závislosti od grantov. Sledujte výzvu Komunitné granty aj budúci rok a určite využite možnosť, ktorú vám Nadácia VÚB ponúka.