Impact Inkubátor je najkomplexnejší program na podporu začínajúcich prospešných inovácií a social biznis riešení na Slovensku.

Počas troch mesiacov si získaš základnu validáciu svojho trhového potenciálu, praktický tréning biznisových zručnosi a základy pre dlhodobú udržateĺnosť tvojho podnikania..

Predchádzajúce ročníky Impact Incubator