Víťazi Impact Inkubátor programu 2015

I. Miesto Octago  benefity vo výške 5000EUR
II. Miesto Chemplay benefity vo výške 3000EUR
III. Miesto Gener.io benefity vo výške 1000EUR

octago play

Špeciálne ocenenia za prínos pre spoločnosť
I. Hento Toto dielňa pracujúca so zdravotne postihnutými zameraná na dizajnové výrobky a profesionálny catering.
II. Memonik – špeciálna dizajnová hra pre nevidiacich, slúžiaca aj pre normálne deti na podporu rozvíjania všetkých zmyslov.

nice