Ticho, ktorého sa môže dotknúť každý z nás.

Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Kto z vás vie anglicky? A nemecky? Španielsky či rusky? A kto z vás ovláda posunkový jazyk?

Tiché príbehy

Adam a Matej Kováčovci

Pochádzajú z Bratislavy. Adam vyštudoval Súkromnú strednú umeleckú školu animovanej tvorby – odbor fotografický dizajn. Matej zase dizajn na Fakulte architektúry STU.  Obaja prepadli fotke a dnes sú z nich úspešný umelci. Oceňovaní aj obdivovaní. Za svoj talent aj chuť popasovať sa s nie veľmi priaznivým osudom. Matúš  sa rozhodol učiť , vedie tiež fotokrúžok pri Asociácii nepočujúcich a spolupracuje s neziskovou organizáciou MYSLÍM. Svoje diela nám na chvíľu zapožičal aj do nášho HUBu hneď po našom otvorení.

Pavol Šarina

Paľo žije vo Veľkom Krtíši, po skončení gympla si stanovil jasný cieľ. Bude podnikať. To, že sa to „nedá“ a  že sa mu nebude dariť „počúval“ častejšie ako iní. Je nepočujúci. Dnes riadi prevádzku rýchleho občerstvenia Kebab, kde zamestnáva ďalších ľudí s rovnakým zdravotným obmedzením.

Deaf Kebab

Lucia Škultétyová 

Lucka pochádza z Prievidze. Najprv tu pracovala pri obsluhe kamerového systému, potom sa prihlásila do organizačného tímu deaf olympiády. Keď si dlhšie nevedela nájsť prácu, nechala sa inšpirovať kaviarňou s nepočujúcou obsluhou v českej Plzni. Lucka si otvorila vlastnú kaviareň v Prievidzi a  rovnako ako Pavol  v nej dnes zamestnáva 3 čašníčky.

Vymeňme si strany

Skvelý fotograf. Úspešná výtvarníčka. Kreatívny účtovník. Kaderníčka. Majiteľka kaviarne pre nepočujúcich. Vedúci rýchleho občerstvenia. Byť sluchovo postihnutý už dnes nemusí znamenať odkázanie na iných. Toto sú príbehy len niektorých skvelých ľudí, ktorí sa rozhodli podnikať napriek tejto prekážke. Denno denne sa musia prispôsobovať nášmu svetu, naučiť sa s nami komunikovať.

Čo takto si vymeniť strany. Príď sa naučiť základy posunkového jazyka a komunikácie telom. Nadačný fond Telekom a Nadácia Pontis opäť otvárajú bezplatné kurzy po celom Slovensku. Ten v Bratislave uvítame v našich priestoroch.

Kurzy posunkového jazyka sú určené začiatočníkom, ktorým posunkovanie uľahčí komunikáciu s nepočujúcimi či už v rodine, v škole alebo v práci. Účastníci sa na nich naučia základy posunkového jazyka a zásady komunikácie s nepočujúcimi.

Kurzy bude viesť známy tlmočník posunkového jazyka Robert Šarina. Budú sa konať počas víkendu. Začnú v piatok o 9.00 hodine a skončia v nedeľu o 12.00 hodine. Učastníci po jeho absolvovaní získajú certifikát.

kurz posunkového jazyka

Termíny a miesta konania kurzov

  • 18. – 20.9. Košice: koniec prihlasovania 23.8.
  • 9. – 11.10. Prešov: koniec prihlasovania 13.9.
  • 16. – 18.10. Žilina: koniec prihlasovania 20.9.
  • 6.- 8.11. Trenčín: koniec prihlasovania 11.10.
  • 13. – 15.11. Bratislava: koniec prihlasovania 18.10.
  • 20. – 22.11. Trnava: koniec prihlasovania 25.10.
  • 4. – 6.12. Nitra: koniec prihlasovania 8.11.
  • 11. – 13.12. Banská Bystrica: koniec prihlasovania 15.11.

Ako sa môžete prihlásiť

Ak máte záujem o kurz posunkového jazyka, vyplňte prihlášku a pošlite ju na e-mailovú adresu registracia@nadaciapontis.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať programovú koordinátorku Nadácie Pontis Juditu Majerovú e-mailom: judita.majerova@nadaciapontis.sk alebo na mobilnom čísle 0918 579 816.