Technology For Good: Predstavujeme Ti 5 zmysluplných biznis riešení, ktoré využívajú moderné technológie

Senzor monitorujúci odpad a naplnenosť kontajnerov, CRM systém a platobná brána pre darcov a neziskovky, crowdfundingová platforma na podporu zmysluplných projektov, logopedická pomôcka v podobe hry a plno ďalších príkladov. Dnes Ti predstavíme prvých 5 zmysluplných biznis riešení, ktoré nájdeš na platforme Socialbusiness.sk . Využívajú moderné technológie a mnohé z nich boli ocenené na prestížnom podujatí StartupAward.sk.

Aké sú teda tie social business a social innovation riešenia, o ktorých sa v poslednom čase konečne začína hovoriť? V prvom rade sú to normálne biznis riešenia. Poctivé produkty, kvalitné služby, smart technológie. Bez toho by sa na trhu neuchytili. Aby zaujali, musia byť dostatočne konkurencie schopné a inovatívne. Riešia konkrétne problémy alebo zlepšujú a rozvíjajú našu spoločnosť. Okrem zisku teda produkujú aj ďalšiu hodnotu.

Waste:IT

Waste:IT je smart technologické riešenie, ktoré monitoruje stav zaplnenia kontajnerov.Minulý rok sa prebojoval do finálovej 3 na StartupAward.sk v kategórii Society. Celkové riešenie sa skladá z technologickej inovácie – samotných senzorov a užívateľsky jednoduchej aplikácie na ich obsluhu a report. Waste:IT tak dokáže výrazne ušetriť čas, znížiť opotrebovanosť vozidiel a náklady na pohonné hmoty a pracovnú silu. Riešenie je určené hlavne pre samosprávy a v Nitre ho už môžete vidieť aplikované v praxi. Jeho nasadenie umožňuje dosiahnuť okamžitú 15-30% finančnú úsporu (v závislosti od vzdialenosti stojísk a množstva nainštalovaných senzorov v oblasti pokrytej zvozmi).

waste:it

www.wasteit.sk

waste it

waste:IT senzor

StartLab.sk

Crowdfunding nie je novým pojmom ani u nás na Slovensku. V startup sfére ide o už bežný spôsob fundingu. Získaním a naklonením si verejnej mienky získavaš podporovateľov na svoj produkt a konkrétnu časť jeho realizácie. Startlab je zo slovenskej kuchyne a rozhodol sa, že bude podporovať výlučne zmysluplné projekty. Je tak otvorený kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, startupistom – jednoducho každému, kto má v hlave nápad alebo pripravený projekt, ktorý pomôže zlepšiť našu krajinu. Skvelou feature je takzvaný machting, kedy umožnuje korporáciám a firmám výber z aktivít, ktoré môžu finančne podporiť, cez motivačný mechanizmus – zaviazaním sa, že ak projekt na StartLabe dosiahne istú výšku, firma ho konkrétnou sumou ešte podporí navyše.

startlabPri vzniku Startlabu a jeho predstavení verejnosti sme mohli byť aj my vďaka ReStartu, ktoré sa v HUBe konalo. A sme radi, že po dvoch rokoch vidíme jeho skvelé výsledky a reálnu silu. Vyše 2700 ľudí už podporilo cez Startlab.sk skvelé zmysluplné projekty sumou skoro 95 000 €.

Darujme.sk

Áno, aj také  “čosi” ako CRM a platobná brána môže byť príkladom social innovation a social businessu. Darujme.sk spája darcov a neziskovky priamo na ich vlastných webových stránkach. DARUJME.SK si neziskové organizácie môžu implementovať na svoje webové stránky a priamo cez ne získavať podporu od verejnosti. Okrem toho tím DARUJME.SK poskytuje ďalšie služby v oblasti on-line darcovstva, inšpiruje a podporuje neziskovky v profesionálnej komunikácií k verejnosti. O obľube tohto riešenia svedčia opäť čísla – cez 160 zapojených organizácii a 160 viac ako 825 000 vyzbieraných EUR na ich podporu. Tak ako pri StartLabe aj pri Darujme.sk si tvorcovia nechávajú malé percento z platieb na prevádzku a udržateľnosť platforiem.

darujme.sk

www.darujme.sk

BatSuite

Startup v začiatkoch, ktorý priniesol spoločenský rozmer na víťazné priečky StartupAwards.sk 2015 v kategórii Society.Technológia BatSuite pomáha nevidiacim s koordináciou a navigáciou v priestore. Toto šikovné zariadenie vďaka vlnám upozorní nevidiaceho či človeka s poskodením zraku o blizkosti predmetov. Nápad vznikol na StartupWeekend Vienna. Core team tvorí Peter Zildner, Pavol Bujna, Michal Maxián a Dušan Zeleník, Jozef Bardík a Lucka Pataková. Nové prototypy pomáha vyrábať skúsený Adam Tóth, výherca národnej ceny pre experimentálny dizajn.

BatSuite-700x467-min

BatSuite

Speekle

Liečba hrou. Až 78% detí trpí rečo­vými poru­chami. Tie je potrebné odstrá­niť v predš­kol­skom veku, aby neskôr nedo­chá­dzalo k prob­lé­mom v učení alebo k šikane na škole. Tento prob­lém doslova hravo rieši Spe­ekle. Speekle je inovatívne softvérové riešenie rečových porúch. Je určené samotným rodičom aj terapeutom a táto liečebná pomôcka spracovaná do formy hry dosahuje skvelé úspechy. Vyskúšať si môžeš napríklad ich Talk­Land, logo­pe­dickú hernú plat­formu, ktorá umož­ňuje hra­nie roz­lič­ných logo­pe­dic­kých hier. Vyža­duje ope­račný sys­tém Win­dows Vista, 7 alebo 8, prí­padne XP, SP3, a pri­po­je­nie na Inter­net. Je určená pre deti predš­kol­ského veku a zmení im nudné logo­pe­dické cvi­če­nia na hry. Môžu si tak pre­cvi­čiť sykavky [s] a [š] s trpas­lí­kom Gol­dym alebo sa učiť zvu­kovú dife­ren­ciá­ciu s papa­gá­jom Squ­akom.

speekle-min

Speekle Team

Pred mesiacom sme vám predstavili kampaň na osvetu o takýchto zmysluplných projektoch. Naše videá sa stali virálnymi, videli ich desatisíce ľudí a stretli sme sa s veľmi pozitívnymi hlasmi. Tá kampaň však nebola a nemá byť o nás. Ale o príkladoch, ktoré ďalej inšpirujú a o budovaní lepších podmienok pre štart čoraz väčšiemu počtu takýchto projektov.

Sám si tvorcom alebo poznáš ďalšie Technology for Good riešenia? Daj nám o nich vedieť. Ponúkame im pomocnú ruku v začiatkoch v našom inkubátore aj ďalších aktivitách. U nás nájdu odborníkov, PR podporu, a keď nás presvedčia, tak aj prepojenie na zaujímavú komunitu investorov a podporovateľov. Chceme s nimi dohlodobo spolupracovať.  Klikaj teda  na socialbusiness.sk, daj nám vedieť a tešíme sa na všetky návrhy.Screen-Shot-2016-07-04-at-11.28.37-min-min