Buď jedným zo 6 tímov, ktoré získajú bezplatne intenzívnu 6-týždňovú podporu pre svoj projekt!

Registrácia

Impact HUB akceleruje sociálne inovácie v Európe!

V Ženeve organizujú naši kolegovia program Accelerate 2030, ktorý pomáha škálovať inovatívne riešenia 17 cieľov agendy udržateľného rozvoja OSN. Na Slovensku spúšťame lokálny mentoringový formát TARGET, v ktorom podporíme sociálnych inovátorov. Hľadáme inovatívne riešenia sociálnych, environmetnálnych a ekonomických problémov v týchto oblastiach:

3.Good Health and Well-Being

Inovácie, ktoré zlepšujú kvalitu, dostupnosť a prístup k zdravotnej starostlivosti. Viac tu!

4.Quality Education

Iniciatívy, ktoré zvyšujú úroveň a efektívnosť vzdelávania, venujú sa výchove nových lídrov alebo podporujú kvalitu učiteľov. Viac tu!

10.Reduced Inequalities

Projekty, ktoré sa zameriavajú na znižovanie príjmových ale aj regionálnych nerovností. Viac tu!

11.Sustainable Cities and Communities

Komunitné projekty a mestské iniciatívy zlepšujúce život v mestách, verejný priestor, inovácie a participáciu vo verejnej správe. Viac tu!

12.Responsible Consumption and Production

Tímy, ktoré sa venujú témam ako napr. food waste, recyklácia, inovatívne odpadové hospodárstvo, cirkulárna ekonomika a pod. Viac tu!

13.Climate Action

Projekty zamerané na riešenie klimatických zmien a preventívne opatrenia ako napríklad boj proti suchu, zadržiavanie vody v krajine a ďalšie. Viac tu!

15.Life on Land

Inovatívne prístupy v poľnohospodárstve, produkcií potravín a iniciatívy zamerané na zachovanie prirodzeného prostredia a biodiverzity. Viac tu!

TARGET je mentoringový formát určený predovšetkým neziskovkám, spoločensky-prospešným firmám alebo iniciatívam, ktoré svojimi produktami a službami aktívne riešia problémy vo svojom okolí. Je navrhnutý tak, aby riešil konkrétne výzvy vybraných projektov. 6 najlepších tímov získa 6 týždňov intenzívneho vzdelávania úplne bezplatne, vďaka podpore Nadačného fondu Telekom.

1. Business Case

Pozrieme sa na vaše čísla a pomôžeme nastaviť stratégiu tak, aby bol projekt dlhodobo udržateľný.

2. Marketing for Good

Zanalyzujeme vašu aktuálnu marketingovú stratégiu a navrhneme ako vaše riešenia a služby komunikovať efektívnejšie.

3. Social Value Proposition

Produkty a služby treba neustále prispôsobovať meniacim sa potrebám zákazníkov. Pozrieme sa na to, ako udržať toto tempo a dôraz na sociálny rozmer projektu.

4. Impact Measurement

Vhodne nastavené ukazovatele a ich vyhodnocovanie pomáha merať a efektívne komunikovať pridanú hodnotu sociálnych inovácií. Ukážeme si ako na to.

PROGRAM je rozdelený na 2 workshopové a 2 mentoringové bloky. Workshopová časť pozostáva z hlavných tém: Business Case, Marketing for Good, Social Value Proposition, Impact Measurement. Mentoringový blok je organizovaný cielenou a individuálnou formou.

Odborná komisia v závere vyhodnotí progres projektov. A na základe finálových prezentácií a dosiahnutých výsledkov, rozhodne o ocenení najkvalitnejších projektov. S projektami, ktoré preukážu životaschopnosť a drive môže dlhodobá spolupráca pokračovať aj po skončení programu.

Týždeň 1

16.10. Workshopy:
W1: Business case
W2: Marketing for Good

Týždeň 2

24.10. Mentoringy 1-to-1:
Prvé dve individuálne mentoringové „session“ z oblasti Business case-u a Marketingu, na ktorých získate prvý feedback a spolu s mentorom si zadefinujete hlavné výzvy.

Týždeň 3

7.11. Workshopy:
W3: Social value proposition
W4: Impact Measurement

Týždeň 4

14.11. Mentoringy 1-to-1:
Mentoringový „follow-up“ z oblasti Business case-u a Marketingu, na ktorých získate feedback na zapracovanie úprav zadefinovaných z prvého bloku.

Týždeň 5

21.11. Prezentačný „pitch“ / Ocenenie:
Prezentácia projektov a ich progresu počas nášho formátu pred odbornou porotou. Najlepší projekt bude ocenený.

Týždeň 6

27.11. Mentoring 1-to-1:
Individuálny mentoring a podpora z rôznych oblastí pre vybrané projekty podľa ich aktivity, progresu a potreby.

Rastislav Kuciak

Rastislav Kuciak

Executive manager C.A.A.S.

Rastislav sa podielal na tvorbe stratégií, trhových analýzach a plánoch v rámci tímu stratégov v Telekome. Od roku 2007 prešli jeho rukami desiatky M&A projektov. Pomáhal realizovať stratégiu trhovým lídrom ako napríklad Datalanu či Azetu. Dnes poskytuje poradenstvo v rámci vlastnej spoločnosti a okrem M&A projektov sa zameriava aj na rozvoj nového biznisu a špeciálne projekty.
 

Rastislav Kuciak

Rastislav Kuciak

Executive manager C.A.A.S.

Rastislav sa podielal na tvorbe stratégií, trhových analýzach a plánoch v rámci tímu stratégov v Telekome. Od roku 2007 prešli jeho rukami desiatky M&A projektov. Pomáhal realizovať stratégiu trhovým lídrom ako napríklad Datalanu či Azetu. Dnes poskytuje poradenstvo v rámci vlastnej spoločnosti a okrem M&A projektov sa zameriava aj na rozvoj nového biznisu a špeciálne projekty.
 

Rastislav Kuciak

Rastislav Kuciak

Executive manager C.A.A.S.

Rastislav sa podielal na tvorbe stratégií, trhových analýzach a plánoch v rámci tímu stratégov v Telekome. Od roku 2007 prešli jeho rukami desiatky M&A projektov. Pomáhal realizovať stratégiu trhovým lídrom ako napríklad Datalanu či Azetu. Dnes poskytuje poradenstvo v rámci vlastnej spoločnosti a okrem M&A projektov sa zameriava aj na rozvoj nového biznisu a špeciálne projekty.
 

Rastislav Kuciak

Rastislav Kuciak

Executive manager C.A.A.S.

Rastislav sa podielal na tvorbe stratégií, trhových analýzach a plánoch v rámci tímu stratégov v Telekome. Od roku 2007 prešli jeho rukami desiatky M&A projektov. Pomáhal realizovať stratégiu trhovým lídrom ako napríklad Datalanu či Azetu. Dnes poskytuje poradenstvo v rámci vlastnej spoločnosti a okrem M&A projektov sa zameriava aj na rozvoj nového biznisu a špeciálne projekty.
 

Rastislav Kuciak

Rastislav Kuciak

Executive manager C.A.A.S.

Rastislav sa podielal na tvorbe stratégií, trhových analýzach a plánoch v rámci tímu stratégov v Telekome. Od roku 2007 prešli jeho rukami desiatky M&A projektov. Pomáhal realizovať stratégiu trhovým lídrom ako napríklad Datalanu či Azetu. Dnes poskytuje poradenstvo v rámci vlastnej spoločnosti a okrem M&A projektov sa zameriava aj na rozvoj nového biznisu a špeciálne projekty.
 

Rastislav Kuciak

Rastislav Kuciak

Executive manager C.A.A.S.

Rastislav sa podielal na tvorbe stratégií, trhových analýzach a plánoch v rámci tímu stratégov v Telekome. Od roku 2007 prešli jeho rukami desiatky M&A projektov. Pomáhal realizovať stratégiu trhovým lídrom ako napríklad Datalanu či Azetu. Dnes poskytuje poradenstvo v rámci vlastnej spoločnosti a okrem M&A projektov sa zameriava aj na rozvoj nového biznisu a špeciálne projekty.
 

Prihlás sa do 7. októbra 2018!

Registrácia