Stovky inšpiratívnych ľudí a zmysluplných projektov – Impact HUB oslávil 2.výročie.

Na konci roku 2016 sme oslávili 2. výročie spustenia Impact HUB Bratislava, ako inak v komunite nám blízkych ľudí počas jedného z našich formátov MashUp – tentokrát bol venovaný Slovákom, ktorí sa rozhodli pre moderný Social Business. Počas celého roka sme stretávali a bližšie spoznali stovky z vás -inšpiratívnych ľudí a zmysluplných či inovatívnych projektov – vďaka čomu sme Impact HUB ďalej formovali a rozvíjali tak, aby sme prinášali a robili čo najlepšie veci. Nie vždy je to ľahké a možné na 100%. Snažili sme sa k tomu čo najviac približovať a veríme, že sa nám to aspoň čiastočne darilo.

foto-1

Photo by Natália Jakubcová

Impact HUB rolling coaster ☺ – rok plný výziev a testovania.

Bol to rok plný výziev, testovania nových formátov a vecí. Potrebovali sme vedieť čo funguje, čo nie. V kocke by sa dal prirovnať ku klasickému startupovému rolling coasteru ☺. Veľa vecí sa nám podarilo, niektoré dokonca prekonali naše očakávania. Na druhej strane sme museli pár vecí za pochodu zásadne meniť alebo úplne zrušiť, a radšej presmerovať našu energiu či financie inde. Veľa sme sa pritom učili a ako každá mladá a rastúca organizácia sme miestami narážali na kapacitné alebo finančné limity v rámci tímu, rozvoja formátov a priestorov. Bol to pre nás akýsi záťažový test v plnej prevádzke, v ktorom sme síce obstáli, ale vybralo si to aj svoju daň. Ako v každom podnikaní alebo startupe boli aj ťažké okamihy, kedy sme si kládli zásadné otázky: Ako ďalej? Neprišli sme na slovenský trh príliš skoro? Je spoločnosť a legislatíva reálne pripravená na takýto typ podnikania? Je tu vôbec možné robiť moderný social business? Dá sa robiť udržateľne? Obstojí v business realite dneška? Dnes už poznáme odpovede aspoň na niektoré z nich. A dostávame ich hlavne od vás, partnerov, našich členov, účastníkov našich formátov, návštevníkov a podporovateľov. Veľa vás počúvame a spolu s vami tvoríme Impact HUB a jeho smerovanie. Vieme, že podobných otázok a výziev je pred nami ešte pomerne veľa a je to beh na dlhé trate. Veríme však, že aj vďaka vám ich dokážeme ľahšie prekonať a ustáť.

foto-2

Photo by Natália Jakubcová

Darilo sa nám rozvíjať social startup ekosystém a pomáhať zmysluplným projektom a aktivitám.

V roku 2016 sa nám darilo naďalej rozvíjať celkový social startup ekosystém na Slovensku. Stali sme sa podobne ako v iných krajinách, kde pôsobíme, hlavným miestom a komunitou, ktorá sa aktívne a profesionálne venuje rozvoju a podpore tohto typu biznisu. Rozvíjali sme aj náš co-working a ostatné služby. Pre našich stálych členov sa snažíme prinášať jedinečné benefity, uviedli sme napríklad možnosť dočasne pracovať aj z okolitých Impact HUBov v Brne, Prahe či Viedni. Počas kratších pracovných ciest môžu naši členovia využiť prakticky ktorýkoľvek z viac ako 80 Impact HUBov po celom svete. Funguje to v pohode, a ak si náš člen, stačí sa cez jednoduchú aplikáciu HUB Global Passport zaregistrovať a pracovať. Organizovali, podporovali alebo hostili sme v našom priestore stovky väčších alebo menších eventov a iniciatív. V roku 2016 sme začali aj so sériou inovatívnych formátov – hackathonov. Najbližší prinášame už koncom Januára – ak Ťa zaujíma vývoj a trendy v udržateľnej energetike u nás a chceš ich pomôcť tvoriť určite sa prihlás na: www.energyhack.sk. Popritom sme sa snažili postupne budovať povedomie o modernom social business a možnostiach cez osvetovú kampaň a platformu: http://socialbusiness.sk/. Vďaka našej medzinárodnej platforme vzniklo v minulom roku v Impact HUBoch po celom svete viac ako 2000 prospešných startupov. Členovia Impact HUBov vytvorili 5300 nových full time pozícií vo svojich startupoch a projektoch. Sú to z nášho pohľadu úctyhodné čísla a veľmi nás teší, že každým rokom ďalej rastú.

V snahe napĺňať našu víziu a poslanie sme na Slovensku priamo alebo nepriamo pomohli stovkám jednotlivcov, desiatkam projektov a startupov stať sa udržateľnejšími, rozvíjať sa alebo čeliť podnikateľským výzvam. Robili sme to cez viacero formátov a aktivít, ktoré sme mohli priniesť vo vysokej kvalite najmä vďaka našim hlavným partnerom – Nadačný fond Telekom, ZSE, VÚB Banka a konkrétnym ľudom z týchto organizácii s ktorými aktívne spolupracujeme. Za všetky spomeniem aspoň náš hlavný formát Impact Inkubátor, ktorý sme v roku 2016 úspešne realizovali už po druhý krát. Ale bolo toho samozrejme omnoho viac ☺ – http://impacthub.sk/co-robime/.

Treba dodať, že to pre nás nie je a ani by nikdy nemalo byť o reportovaní čísiel, koľkým sme pomohli alebo vykazovaní čo všetko sme urobili. Ide nám primárne o skutočné pochopenie výziev, cielenú podporu a reálny prínos/pridanú hodnotu pre projekty, startupy a ich podnikanie. To je najdôležitejšie, to je to čo rozhoduje, či prežijú a budú sa dlhodobo rozvíjať. Ak sa toto darí, vtedy môžeme povedať, že aj my sme úspešní.

foto-3

Photo by Natália Jakubcová

Ambiciózne plány v budúcom roku ☺ …

Aj v budúcom roku máme odvážne plány a niekoľko väčších výziev pred sebou. Určite chceme ďalej aktívne rozvíjať a profesionalizovať social startup ekosystém na Slovensku. Budeme pokračovať v úspešných a inovatívnych formátoch a cielene zvyšovať ich kvalitu + určite prinesieme aj niečo nové ☺. Naďalej sa sústredíme na rozvoj Social Business & Tech for Good oblastí a ich osvetu. Tak ako v tomto roku plánujeme pomáhať stovkám jednotlivcov, projektov a startupov stať sa udržateľnými a rozvíjať sa. Budeme radi, ak sa nám podarí aktivizovať a zapojiť viac mladých ľudí, ktorí uveria, že sa to dá a pustia sa naplno do social startupov a projektov – bude to mať pozitívny efekt tak pre nich ako aj pre spoločnosť ako celok. Zistili sme, že na Slovensku prakticky úplne absentuje v zahraničí pomerne rozvinutá oblasť investovania, tzv. impact investment, ktoré popri finančných ukazovateľoch sleduje primárne pozitívny dopad a impact jednotlivých investícií. Tento deficit by sme postupne radi eliminovali a priblížili sa vyspelejším trhom.

foto-4

Photo by Natália Jakubcová

Ak sa chceš dozvedieť viac alebo sa prihlásiť do niektorého z našich formátov, sleduj nás na: https://www.facebook.com/impacthubba/. Ak máš zaujímavý social startup alebo projekt a chceš sa poradiť ako ho ďalej rozvíjať, tak nám napíš na team@impacthub.sk alebo sa zastav priamo u nás v Impact Hube. Úprimne si vážime každého, kto vníma naše snahy a akoukoľvek formou na nich aktívne participuje, pomáha alebo ich podporuje. V novom roku sa tešíme na ďalšiu spoluprácu, nové partnerstvá, inovatívne a zmysluplné projekty a čo najväčší spoločný pozitívny impact.