Social business ako jedna z odpovedí na výzvy dneška?

My v Impact Hube veríme, že áno… treba však stáť nohami pevne na zemi.

“Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč v poskytovaní efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské zmeny v EÚ a vo svete.” Vzletlo znejúca téma konferencie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pod záštitou slovenského predsedníctva v rade Európskej únie, na ktorej sme sa s Adamom zúčastnili za Impact HUB Bratislava.

Prezentácia odporúčaní GECES, panelové diskusie a workshopy. Viackrát sa skloňoval potenciál sociálnej ekonomiky pre rozvoj regionálnej zamestnanosti, právny rámec a finančné nástroje na podporu a rozvoj. Počas panelovej diskusie na tému “Faktory a nástroje na rozvoj udržateľných social business riešení” som mal možnosť s ďalšími panelistami diskutovať o start-up rozmere social businessu.

Konferencie a diskusie tohto typu sú potrebné a podnetné. Avšak dôležitejšie je to, čo sa po ich skončení reálne deje. Čo funguje a čo sa rozvíja – aká je denná realita. Zastávam moderný pohľad na social business. Progresívny social business by pri plnení svojho poslania mal využívať biznisové nástroje a rovnako by mal mať drive startupu niečo veľké zmeniť – dosiahnuť impact. Ak to má fungovať potrebuje disponovať aj empatiou a pokorou neziskovej organizácie. V praxi sa nám ukazuje, že hlavne tie social startupy čo idú s dobou, myslia a konajú podnikateľsky, majú šance na udržateľnosť a rast. Práve týmto treba pomáhať rôznymi finančnými a nefinančnými nástrojmi. Zvýši sa tak ich reálny impact, čo pomôže na konci dňa nám všetkým.

Social business_1

Rastúci potencial social business riešení

Ivan Mako z víťazného projektu nedávno skončeného Impact InkubátoraUnited Colors na konferencii prezentoval výsledky ich dvojročného fungovania. Spomenul tiež hlavné výzvy, ktorým social business na našom trhu čelí. Sme radi, že tím United Colors je aj členom pracovnej skupiny ministerstva, ktorá pripravuje zákon o sociálnom podnikaní. Veríme, že legislatívne východiská budú nastavené vhodne a projektom ako United Colors to reálne uľahčí podnikanie a rozvoj.

V EÚ dnes sociálne podniky zamestnávajú cez 15 mil. ľudí a tvoria takmer 8% HDP. Ich potenciál neustále rastie. Preto vnímame avizovanú legislatívnu podporu sociálnej ekonomiky pozitívne. Sme však realisti a poznáme situáciu na lokálnom trhu. Dôležité pre nás budú navrhované opatrenia a konkrétne implementované kroky. Myslíme si, že treba spolupracovať s už zabehnutými riešeniami a súkromným sektorom. Social business musí mať jasný a silný sociálny rozmer. Ten však musí ísť ruka v ruke s finančnou udržateľnosťou, profesionálnym manažmentom a kvalitnými ľuďmi. Pri našej práci vidíme veľa perspektívnych social businessov so silnou víziou a poslaním, ktoré ale pomerne často živoria alebo končia predčasne. Spravidla je to kvôli menšej znalosti business nástrojov, riadenia alebo nedostatok financií. Je to veľká škoda, preto treba spojiť sily, aby sa to dialo v čo najmenšej miere.

Social Business_2

Efektívna podpora

V Impact HUBe sa snažíme budovať social business komunitu a rozvíjať podporný ekosystém. Našimi vzdelávacími a mentoringovými formátmi pomáhame inkubovať a akcelerovať social business riešenia a nastavovať udržateľnejšie fungovanie neziskoviek, resp. ich transformáciu na social business tam, kde to dáva zmysel. Cieľom je presadenie sa a dlhodobá udržateľnosť vo vysoko konkurenčnom trhovom prostredí. Rozvoj sociálnej ekonomiky na Slovensku by teda z nášho pohľadu mal byť organický. Prirodzený vznik malých businessov založených na inovatívnom nápade so silným drive-om je predpokladom lepšej udržateľnosti do budúcna.

Ďalší rozvoj sociálneho podnikania si vyžaduje efektívny prístup k financiám, novým technológiám, rozvoj nových business modelov, možností škálovania a jasnejšiu komunikáciu pridanej hodnoty smerom k potenciálnym zákazníkom a verejnosti. Spoločensky prospešné riešenia môžu výrazne prispieť k riešeniu aktuálnych problémov a výziev v našom okolí. Zastávame názor, že tvorbou vhodných legislatívnych podmienok a flexibilných finančných nástrojov pre spoločensky-prospešné podniky môže štát zásadnejšie prispieť k rozvoju a rastu tohto sektora. Radi budeme pri tom!