Od školského projektu do najväčšieho biznis inkubátora na Slovensku a k úspešnej crowdfundingovej kampani

Hľadala zmysluplnú tému svojej školskej práce. Okrem nej získala nakoniec ešte omnoho viac. Ceny za dizajn u nás aj v ČR, svoj prvý podnikateľský nápad, skvelý tím, skúsenosti z podnikateľského inkubátora a možnosť robiť na tom, čo ju baví. V týchto dňoch aj podporu vás. Crowdfundingová kampaň, ktorú spustili dosiahla 113% a na slovenský trh sa tak dostane v sériovej výrobe krásna dizajnová hra s ešte krajším poslaním – Memonik.

Zo školského zadania k biznisu

Keď si mala Nikoleta Čeligová vybrať zadanie diplomovej práce, chcela si zvoliť niečo, čomu sa oplatí naozaj venovať. Niečo, čo bude mať zmysel nielen pre získanie akademického titulu.

“V prvom ročníku vysokej školy nám zadali tému hračka. Pri rešeršoch v hračkárstvach som si uvedomila, že hračiek je obrovský nadbytok. Deti si ich už väčšinou veľmi nevážia. Povedala som si, že nebudem robiť nadprodukciu a zameriam sa na určitú kategóriu ľudí.”  – Nikoleta Čeligová

memonik

Archív Memonik

Návrh dizajnu hry tak dostal nový “nevidiaci” rozmer. Urobila si research trhu, stretla nevidiace deti, zisťovala ich názor a potreby a dala sa do toho. Výsledkom je Memonik, hmatová hra. Namiesto obráz­ko­vých dvo­jíc obsa­huje  hra 18 rôz­nych mate­riá­lov. Ďal­šou odliš­nos­ťou od kla­sic­kého pexesa je hra­cie pole,  v kto­rom sa jed­not­livé kúsky nachá­dzajú a podľa ktorého sa hráči orien­tujú.

Memonik si prešiel svojim vývojom a dnes sa dostáva reálne na trh. Tomu však predchádzalo veľké úsilie. Od pekného nápadu k biznis riešeniu sa nedostáva ľahko. Nikoleta bojovala hlavne s kapacitami. Tými osobnými aj výrobnými. Ako dizajnérka dala hre život, zvládla pekný dizajn a vizuálnu stránku komunikácie, s vypätím celej vôle sa naučila aj biznisovému uvažovaniu a hľadala pre svoj výtvor uplatnenie na trhu. No samej sa bojuje ťažko. Pomáhal jej priateľ, napriek tomu k sebe dlho nemohli nájsť rovnakého nadšenca pre dobrú vec.

Niekedy je úspechom aj to, keď so svojim nápadom sekneš

To sa potvrdilo aj v našom biznis Impact Inkubátore. Prvoradé nie je nápad za každú cenu vypustiť na trh, ale poriadne zvalidovať a otestovať jeho potrebu. Nikoleta s Memonikom validáciou prešli úspešne a prebojovali sa do finále najväčšieho slovenského podnikateľského inkubátora.  Jeden z ďalších tímov však nie. Ten sa  napokon rozhodol svoje skills venovať myšlienke hmatového pexesa a tak sa z dvoch tímov nakoniec stal jeden. Dnes fungujú v zostave Nikoleta, Juraj, Peťo a Filip.

“ Zo začiatku bol Memonik primárne o Nikolete ako človeku, ktorý nápad hmatového pexesa stvoril a realizoval. Ale až počas fungovania v inkubátore sme si naplno uvedomili, aké dôležité je mať k dispozícii širší tím, zložený z tých správnych ľudí. Práve v momente keď začala v projekte fungovať chémia a každý z členov už presne vedel čo a kedy je potrebné spraviť, dokázali sme efektívne rozložiť celkovú záťaž a stres. Uvedomili sme si aj to, že ako jednotlivec nevzbudzujete takú dôveru ako v situácii, keď máte k dispozícii kompetentný tím. Zo začiatku sa našlo dosť ľudí, ktorí nám radili ísť cestou menšieho odporu a celý nápad predať. Teraz sme však radi, že sme to aj vďaka inkubátoru nakoniec ustáli a spoločne pracujeme na tom, aby Memonik naďalej rástol a prosperoval. “ – Team Memonik

Peťo a Juraj z teamu 4Loan sa po inkubátore pripojili k Memoniku

Keď ťa ľudia podporia

Keď ťa podporujú kamoši a rodina, máš šťastie. Keď ťa podporia neznámi ľudia – asi robíš niečo fakt dobre. A je to ten najlepší pocit. Novému rozšírenemu tímu Memonik sa darí a dokázali to. Posledné týždne dali dokopy crowdfundingovú kampaň na slovenskom portáli StartLab, písali o nich viaceré médiá, oslovili Adelu Banášovú či Katku Koščovú a spoločným úsilím si získali mnohých z vás. Kampaň naplnili na 113% a získali financie na sériovú výrobu.


Nespoliehajú sa však len na aktuálnu priazeň. Financovanie tejto fázy Memoniku v súčasnosti stojí na troch nohách. Tou prvou nohou je príjem z predaja prvej edície prototypov – tie sú už de facto rozpredané. Druhou nohou je podpora zo strany firemných partnerov a nadácií – tu úzko spolupracujú s nadáciou Volkswagen, OZ Amavet a ďalšími. A tou treťou sú zdroje získané z crowdfundingu.

memonik impact inkubator

Memonik Team v Impact Inkubatore

Kam ďalej?

Je to veľký progres. Nikoletu a jej hru poznáme už dva roky. Jej príbeh nás oslovil a pozvali sme ju do nášho Mashupu o šikovných slovenských študentoch. Jeden z prvých prototypov Memoniku nájdeš dodnes v HUBe a zblížil už nejedného návštevníka ;). Videli sme ju aj chalanov makať v inkubátore, neskôr v našej Business Clinic s chalanmi z Truniversity vymýšľať skvelé promo. Ich príbeh je nám veľmi blízky, lebo sme ho mohli sledovať  a najlepšou odmenou pre nás je vidieť, že snaha, čas aj financie vložené do takých húževnatých ľudí s dobrým nápadom stoja za to. Memonik čaká výroba a distribúcia na náš a český trh. Ďalšie trhy by chceli postupne pridať koncom roka – majú už prvé signály o potencionálnych partneroch z Poľska, ale aj Nemecka a Veľkej Británie… Držíme vám palce priatelia.

“Rozhodnutie pre crowdfunding vychádza aj z ďalšej, veľmi jednoduchej premisy. Chceme síce realizovať dobré riešenia postavené na myšlienke spoločensky hodnotného dizajnu, ale o tieto dobré riešenia musí byť aj dostatočný záujem. A práve reakcie našich potenciálnych zákazníkov počas kampane sú pre nás indikátorom, či naozaj kráčame tým správnym smerom…” Nikoleta Čeligová.

Ak chceš aj ty rozbehnúť svoj nápad, ktorý rozvíja okolie, prichádza s novými možnosťami či rieši spoločenský problém – čoskoro spúšťame druhý rok Impact Inkubátoru.

Impact Inkubator

Víťazi Impact Inkubátora