Od sales-u cez HR až po stavanie mostov – tých kultúrnych

Koľko krát si sa v práci stretol so situáciou, kedy si nevedel s určitosťou prečítať reakcie Tvojho zahraničného šéfa, biznisového partnera, či zamestnanca? Nedorozumenia v medzikultúrnej komunikácií sú častou príčinou neúspechu medzinárodných projektov, či rozpadov pracovných tímov. Náš člen Andrej Juriga a jeho Cultural Bridge pomáha medzinárodným tímom zvyšovať si kultúrnu inteligenciu.

Ako prekročiť prah lokálneho HR myslenia

Andrej začínal v oblasti predaja pre nemecký trh. Tam objavil svoj talent — schopnosť prispôsobiť sa rétorike svojich klientov. Vďaka tomu sa mu darilo budovať vzťahy so zahraničnými klientami prirodzene a ľahko – od krajín Beneluxu, po Indiu, Taliansko či Maroko.

Pomaly si začínal všímať, ako na prvý pohľad drobnosti a detaily dokážu zmeniť celkovú komunikáciu a tým aj výsledok. Prvou zmenou v kariére bola zmena pozície na HR Consultanta. Z novej pozície pomáhal zahraničnému
manažmentu uľahčovať komunikáciu so slovenskými zamestnancami a predchádzať nedobrým rozhodnutiam urobeným na základe nesprávneho pochopenia danej kultúrnej situácie.

“Odmietol som osobného šoféra a skoro tým urazil svojho šéfa”

Kultúrna inteligencia spočíva v schopnosti pracovať v multikultúrnych tímoch naprieč celým svetom, správne pochopiť a interpretovať nielen slová, ale aj kultúrne súvislosti a schopnosti správne na ne reagovať.

Andrej sa v Maroku stretol so situáciou vystihujúcou kultúrne rozdiely: do práce chcel chodiť na bicykli či hromadnou dopravou. Ako vysoko postavený zamestnanec danej firmy by tým však zhadzoval nielen seba, ale i celý podnik. Andrej však vedel, že ide o znak kultúry, v ktorej sa ocitol a dohodli sa na kompromise. Do práce chodil denne taxíkom.

Postupne si uvedomil potrebu vzdelávania a osvety v tejto oblasti a príležitosť pre neho samotného a jeho vlastný projekt. Založil Cultural Bridge, ktorý sa ako prvý v našich končinách rieši túto oblasť a stal sa certifikovaným lektorom.

andrej juriga

Andrej na HUB Members’ Breakfast porozprával o jeho Cultural Bridge

Mosty pre úspešný biznis

Vďaka predchádzajúcim skúsenostiam zo Sales či HR a kontaktom sa mu čoskoro začalo dariť a dnes medzi jeho klientov patria veľké nadnárodné spoločnosti nie len na Slovensku. Učí firmy lepšie chápať zákazníkov inej kultúry, a tak priamo dokáže zvyšovať ich obchodné výnosy na zahraničných trhoch. Kultúrna inteligencia sa ti zíde aj pri prenikaní na nové trhy či pri hiringu nových ľudí do multikultúrnych tímov. Jenotlivcov dokáže Andrej naučiť ako ľahšie získavať nové kontakty, účinnejšie vyjednávať pri rokovaniach, rovnako aj predvídavosti a zmenšovaniu rizika pri rozhodovaní na zahraničných trhoch.

Jeho klientami sú predovšetkým manažéri na vysokých pozíciach, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s ľuďmi z celého sveta.

Okrem toho však venuje svoj čas aj neziskovkám či mladým lídrom. Na raňajkách v Hube sme skoro všetci zistili, že sa často potýkame s modelovými situáciami, ktoré Andrej počas svojich kurzov analyzuje. Pre našich priateľov z Nexteria zase pripravil kurz pre študentov, ktorí raz budú riadiť medzinárodné tímy.

Andrej Juriga a Nextera

Andrej so študentmi NEXTERIE

Jeho biznis je ako každý iný, zarába, no popri tom si dal Andrej za cieľ pomáhať ľuďom vytvoriť tolerantnejšiu spoločnosť, ku ktorej vedie práve vzdelávanie.

Andreja stretneš sem tam aj v Impact HUBe – stať sa aj ty našim členom a stretávaj sa s inšpiratívnymi príbehmi vlastného podnikania každý deň. Najbližšie bude Andrej hovoriť o svojich skúsenostiach a názoroch na Choices diskusii s názvom Strácame nekonfliktnosťou vlastnú identitu? už 10.5. u nás v HUBe.