Potrebuje vaša neziskovka pomoc?

Social Business spája podnikateľský a neziskový sektor. Práve neziskovky adresujú aktuálne výzvy svojho okolia alebo spoločnosti, majú silnú motiváciu, jasný sociálny a prospešný rozmer. Snažia sa riešiť problémy, ktoré zväčša nie sú dostatočne zaujímavé alebo sú príliš komplikované pre komerčný segment. Spravidla bojujú s finančnou a prevádzkovou udržateľnosťou čo do značnej miery limituje aj ich rozvoj. V mnohých vidíme potenciál transformovania na úspešný Social Business. Preto dlhodobo pomáhame vybraným inovatívnym neziskovkám a nekomerčným entitám nastavovať ich vnútorné procesy, prehodnotiť celkové nastavenie a zlepšiť fungovanie. Pomáhame im tak zvýšiť ich šance na dlhodobú udržateľnosť a rozvoj.

Prihlás sa do NGO Target

Na prelome rokov 2016 a 2017 otvárame cielený mentoringovo-konzultačný formát NGO Target pre približne 8 projektov. Program bude prebiehať v dvoch 2-mesačných vlnách so začiatkom v januári 2017 a ukončením v máji 2017. Po ukončení prvej vlny programu prebehne progress check a na základe reálnych výsledkov doladenie druhej vlny programu tak aby sa zabezpečila čo najvyššia hodnota pre zapojené entity.

ngo-target2

NGO Target je venovaný

  • témam financovania, business case, grantových schém, marketingu ale aj účtovnému a právnemu poradenstvu.
  • všetkým neziskovkám alebo nekomerčným entitám, ktoré pomáhajú aktívne zlepšovať naše okolie alebo riešiť aktuálne spoločenské problémy a výzvy.

Registrovať sa môžeš do 16. januára 2017

Prihlás sa, presvedči nás svojím konceptom a získaj odborné konzultácie, mentoring alebo konkrétne služby podľa aktuálnych výziev, ktoré práve riešiš. Spolu s našimi mentormi Ti pomôžeme prehodnotiť dlhodobú udržateľnosť a vyladiť fungovanie

Registruj svoju neziskovku

NGO Target realizujeme vďaka podpore:

Nadačný fond Telekom