Je načase dať šancu regiónom – boli sme pri otvorení Nadácie ZSE

Od nášho vzniku dostávame opakovane otázku, či plánujeme robiť workshopy, akcie, inšpiratívne diskusie či náš inkubátor aj v regiónoch. V iných mestách ako Bratislave. Hoci je Impact HUB globálnou platformu, buduje sa zospodu v danom meste a lokálnom podnikateľskom ekosystéme. Niežeby sme o tom neuvažovali. No rozbiehať aktivity v miestach, kde fyzicky nepôsobíme je relatívne náročné a s menším impactom. O to radšej sme, že sa nám podarilo byť súčasťou spustenia novej Nadácie ZSE. Práve tá sa zameriava na rozvoj regiónov a rôznych kultúrnych či vzdelávacích podujatí a dá šancu aktívny ľuďom aj v obciach a mestách.

Launch Nadácie ZSE

Launch Nadácie ZSE photo by Natália Jakubcová

Rozprúdime regióny

Obce, samosprávy, neziskovky aj občianske združenia, školy, športové kluby či kultúrne inštitúcie, ktoré pripravujú podujatia pre svoje komunity majú v týchto dňoch novú príležitosť. Novo spustená Nadácia ZSE otvorila prvý otvorený grantový program Rozprúdime regióny a v rámci programu plánuje prerozdeliť až 100 000 EUR. Do 14. júla môžeš aj ty so svojím projektom požiadať o podporu cez jednoduchý online formulár na www.nadaciazse.sk. Veríme, že tento krok nášho strategického partnera privedie do regiónov viac netradičného vzdelávania, aktuálnych tém a pohľadov.nadaciazse.sk

Osud urbanistického dedičstva

Elektrárňa Piešťany je nádherný a unikátny objekt. Po roku od rekonštrukcie si už získal miesto v srdciach miestnych ale aj širokej verejnosti. Je to priestor, ktorý spája históriu a moderné znovuotvorenie. Dokázal, že je vhodný na workshopy, festivaly, hudobné aj umelecké podujatia. Jeho akustika a atmosféra pridajú na výsledku každej diskusie. Takých miest s veľkým potenciálom je na Slovensku stále málo. Táto priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa po rekonštrukcii v jeseni roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru a spoločenské aktivity a dnes hľadá nové nápady na jej aktívne využitie a rozvoj.

Spolu so spustením Nadácie ZSE vyhlásil jej tím aj výberové konanie na strategického obsahového partnera, ktorý bude dlhodobo rozvíjať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity v Elektrárni. Okrem priestoru ponúka ZSE aj kofinancovanie, ktoré by malo zabezpečiť udržateľnosť budúcich aktivít v regióne.

Impact HUB Tím sa stal jedným z porotcov a hlavným odborným garantom výberového procesu. Za túto dôveru ďakujeme a tešíme sa na všetky kreatívne a udržateľné návrhy využitia Elektrárne Piešťany. Tie môžeš predložiť ako nezisková alebo neštátna organizácia do 7. júla.  Tešíme sa na vaše návrhy a budeme radi, ak posuniete  info ďalej a sharnete náš blog všetkým, ktorí by sa chceli do budovania Elektrárne Piešťany aj svojich regiónov zapojiť :)