Aké je to robiť moderný Social Business na Slovensku? COrvus dokazuje, že sa to dá.

Často počuť otázku: Môže na Slovensku vzniknúť nový Facebook? Alebo ďalší Eset, Sygic, Pixel Federation? Zatiaľ som ale nepočul nikoho pýtať sa, či u nás vznikne ďalší TOMS, Patagonia, vyrastie ďalší Muhammad Yunus alebo iný líder social businessu?

Odpovedať by si mal každý sám. Tešilo by nás, ak by odpoveď na obidve otázky bola áno. Obidve sú veľmi dôležité. Sme však realisti. Vieme, že social business je obrovská výzva, beh na dlhé trate a množstvo práce. Napriek tomu veríme, že sa to dá. Vyžaduje si to však zásadnú zmenu myslenia a konania.

Od otvorenia prešli bránami Impact HUBu Bratislava stovky prospešných projektov a nápadov. Každý má svoj príbeh, ale hlavne tím ľudí, ktorý za projektom stojí. Sú to ľudia, ktorí veria vízií projektu a snažia sa ho v rámci svojich kapacít udržať a rozvíjať. Neuspeje každý. Vydržia len tí najodhodlanejší a najšikovnejší, ktorí vedia skĺbiť prospešný rozmer a moderné podnikanie. Nie je tajomstvom, že na Slovensku a v CEE regióne to prospešné projekty a social startupy nemajú vôbec ľahké. Niekedy je to aj pre nás v Impact HUBe sizyfovská práca. O to viac nás tešia úspechy, aj čiastkové. Deklaratívna pomoc spravidla funguje dobre. Rôzne ocenenia a PR sa dajú získať pomerne ľahko – niekedy až príliš ľahko. Ťažšie je to už s financovaním, rozvojom podnikania a odbornou pomocou týmto projektom. V realite väčšina z nich bojuje o prežitie alebo sa pohybuje na periférii záujmu. Ak to ešte nevzdali a nerozhodli sa živiť niečím úplne iným a často aj jednoduchším.

Social business ako reálne podnikanie na Slovensku?

Dôvodov je samozrejme viacero a ťažko sa hľadá jeden hlavný. Medzi inými je to slabé povedomie moderného social businessu ako reálneho podnikania na Slovensku. Z čoho pramení aj absolútne nevyužitý potenciál a možnosti tohto typu podnikania. Jeho rozvoju nepomáha ani stále prítomné zamieňanie s neslávne známymi sociálnymi podnikmi alebo chránenými dielňami z minulosti. Vnímame len minimálny alebo skôr žiadny záujem lokálne pôsobiacich investorov a fondov o tento typ podnikania a startupov. Ten je čiastočne suplovaný filantropickými aktivitami alebo grantovými schémami. Ak sú v nich však projekty úspešné, spravidla stačia na nevyhnutnú sanáciu a základnú prevádzku a dlhodobá udržateľnosť a rozvoj sú veľmi otázne. V zahraničí už existujú profesionálni impact investori a fondy, ktoré majú spravidla viacero cieľov. Tie finančné sú len jedným z faktorov investičného rozhodovania. Na Slovensku je táto téma stále veľmi okrajová. Za jeden z najväčších problémov považujeme relatívne nízky záujem mladých ľudí vybrať sa touto náročnou, no zmysluplnou cestou. Je to akýsi začarovaný kruh. Dostatok aktívnych nových projektov a ich success stories môže prilákať záujem investorov, verejnosti a viac šikovných ľudí. Bez ich záujmu a aktivity sa totiž ťažko dostavia výraznejšie úspechy. Tento moderný typ podnikania má význam pre dlhodobý rozvoj krajiny a uplatnenie mladých ľudí. Nemohúcnosť štátnej správy pochopiť jeho potenciál je pre nás preto často zarážajúca. Neschopnosť či neochota reálne pomôcť konkrétnymi a vhodnými nástrojmi (vrátane vhodných finančných mechanizmov) ale aj nesystémové, alebo jednorazové opatrenia sú dôsledok prešľapovania na mieste.

COrvus to nevzdal a dokazuje, že sa to dá.

Napriek nepriaznivej situácii a nie práve povzbudivým trendom vzniklo niekoľko nádejných projektov, startupov a firiem. Sú dôkazom toho, že social business je možné udržať, rozvíjať a neskôr aj škálovať. Medzi tie, ktoré to nevzdali a ktorým sa snažíme cielene dlhodobo pomáhať patrí aj COrvus, víťaz druhého ročníka Impact Inkubátora v kategórií Technology for Good. COrvus je klasický príklad prospešnej firmy, ktorá bojuje o svoje miesto na trhu. Vyvinuli a ponúkajú unikátny software. Set aplikácií, ktoré sprístupňujú smartfóny s OS Android nevidiacim a slabozrakým a premieňajú tak klasický smartfón na multifunkčnú pomôcku.

Tím COrvusu prišiel do Impact Inkubátora s vedomím, že ak neurobia zásadné zmeny budú možno musieť v blízkej dobe s podnikaním skončiť. Inkubátor COrvusu pomohol pochopiť, že ak chcú prežiť a v budúcnosti projekt škálovať, musia riešiť viacero klasických a v ich prípade aj špecifických podnikateľských výziev a súvislostí. Fotenie a úsmevy už nepomôžu, potrebujú sa rozvíjať, expandovať a hlavne predávať svoje produkty. Účasť v inkubátore bola momentom, ktorý im pomohol znovu sa naštartovať a lepšie čeliť najväčším podnikateľským a finančným výzvam.

Roman Martinovič z COrvusu o inkubátore a progrese za posledný rok.

„Vďaka inkubátoru sme uspeli a výrazne sa posunuli vo viacerých oblastiach. Prioritou bola celková udržateľnosť nášho projektu. Preto sme sa s mentormi sústredili na business case a detailnejšie plánovanie. Rozšírili sme cieľové skupiny produktu a začali s jeho škálovaním. Dnes presne vieme čo musíme urobiť ak chceme expandovať a efektívne predávať. Po skončení inkubátora náš projekt vybrali v Impact HUBe do formátu NGO Target, v ktorom sme získali individuálnu a odbornú pomoc zameranú na dlhodobú udržateľnosť a posilnenie marketingovej prezentácie značky a online výstupov. Medzitým sa nám podarilo nadviazať kontakt a začať rokovania s viacerými privátnymi investormi. Počas NGO Target-u a vďaka Impact HUB cielenému mentoringu, projekt získal kľúčovú a strategickú podporu od Nadačného fondu Telekom. Tiež sa podarilo získať čiastočnú pomoc od spoločnosti Mondelez, mesta Ružomberok a viacerých menších darcov. Prvé miesto vo World Summit Awards v kategórií Inclusion & Empowerment, postup medzi finalistov slovenskej súťaže Startup Awards 2016, ale aj pozvanie prezidenta Andreja Kisku na pracovnú cestu do Izraela sú pre nás dôkazom, že to robíme dobre a dávajú nášmu riešeniu určitý kredit. Za asi najdôležitejšie na Impact Inkubátore, ale vlastne na celom tíme Impact HUBu však považujeme to, že nám dokázali dodať pozitívnu energiu a smerovanie v podnikaní. Napriek ťažkej situácii sa nevzdať, ďalej napredovať a sústrediť sa na kľúčové oblasti nášho podnikania s dôrazom na jasné ciele a výsledky. Je možné, že bez týchto skúsenosti by sme dnes už neboli na trhu,“ hovorí Roman Martinovič, zakladateľ COrvusu.

Impact Inkubátor 2017 – finálové prezentácie už 7.júna v Impact Hube!

Projekt COrvus vyhral jednu z kategórií Impact Inkubátoru v roku 2016. Inkubátor so zameraním na social business projekty pokračuje aj tento rok svojim tretím ročníkom. Finálne prezentácie projektov a ohlásenie víťazov sa uskutoční 7. júna v Impact Hube o 1830. V Impact Hube veríme, že aj pri ďaľších účastníkoch, alebo víťazoch inkubátora budeme čoskoro vedieť ukázať minimálne podobný progres ako pri COrvuse.

Viac o inkubátore na http://impacthub.sk/impactinkubator/