Komunity na Slovensku dostávajú ďalšiu šancu. Získať môžu dokopy až 80 000 EUR.

Back to the roots. Späť ku komunitám, k budovaniu svojho okolia. Tento trend postupne – a hoci pomaly – konečne prichádza aj do našej krajiny. Viac sa pozeráme okolo seba. Ak sme nespokojní s našim okolím, spojíme sa a zlepšíme ho. Dobré vzťahy, príjemní ľudia, upravené prostredie, atmosféra pohody, zábava, ale aj bezpečnosť určujú, či sa cítime dobre tam, kde žijeme. To všetko vytvárajú komunity.

Aj tento rok sa náš partner Nadácia VÚB rozhodla podporiť komunity, v ktorých to žije. Ľudia za Nadáciou veria, že nič nie je silnejšie, ako myšlienka viacerých ľudí pre dosiahnutie spoločného cieľa. Hodnota komunitných projektov spočíva práve v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity.

Máš dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite?

Hľadajú sa zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít. Ak riešiš témy ako:

  • aktívny prístup k životnému prostrediu
  • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev
  • komunitné umenie a obnova miestnych kultúrnych tradícií,
  • rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
  • komunitné vzdelávanie
  • podnikanie rozvíjajúce miestnu komunitu
  • spoločensko-prospešné projekty s technologickým zameraním (technology for good).

…máš šancu zabojovať o finančnú podporu. V septembri sa otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska), každý projekt má šancu získať až 3000 eur.

vub_nadacia_thumbs_rozdelime80000-min

Ocenenie Impact HUB

Sme radi a hrdí na to, že nám Nadácia VÚB prejavila dôveru vyhlásiť špeciálne ocenenie. Dva z prihlásených projektov, ktoré budú z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru, získajú Ocenenie Impact HUB vo výške 4 000 eur. Hodnotiacim kritériom bude napríklad finančná udržateľnosť projektu, alebo jeho prípadná škálovateľnosť.

Celkovo bude spolu projektom prerozdelených 80 000 eur.

Ako môžeš so svojim projektom zabojovať o podporu?

Kompletnú grantovú schému nájdeš na www.nadaciavub.sk.
Formulár žiadosti o grant nájdeš na https://nadaciavub.egrant.sk/. Svoj projekt môžeš prihlásiť do 30.9.2016 do 24:00 a musí obsahovať:

  • kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant,
  • IČO, hlavičku z výpisu z účtu, resp. potvrdenie o vedení účtu,
  • 2-3 ilustračné fotografie k projektu a anotáciu – sprievodný motivačný text o projekte, ktoré budú zverejnené na hlasovacej webstránke v 2. kole výberu.

Prečo sa oplatí podporiť komunity?

Nadácia VÚB a aj my v Impact Hube sa snažíme riešiť problémy, ktoré sa priamo dotýkajú ľudí, objavujeme nové, zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu. A zároveň sa im snažíme pomáhať na ich ceste od rozbehu k udržateľnosti.

Veríme, že pomôžeme aj vašej aktivite.

Tešíme sa na všetky prihlášky a projekty.