Marketing Manager I Impact HUB Bratislava I Aktuálne!

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Si kreatívny? Máš praktické skúsenosti a výsledky z marketingu a zabezpečenia komplexnej marketingovej podpory a činností? Zaujímaš sa o co-workingovú komunitu začínajúcich podnikateľov, startuperov a freelancerov a nieje ti úplne jedno kde bude naša spoločnosť a prostredie v budúcnosti? Ak si trúfaš manažovať a posunúť našu komunikáciu prihlás sa k nám ako Marketing Manager a staň sa súčasťou rastúcej medzinárodnej platformy Impact HUB.

Marketing Manager v Impact Hube manažuje daily marketingové činnosti, internú /externú komunikáciu a strategické PR Impact Hub Bratislava. End-to-end navrhuje, pripravuje a zabezpečuje kvalitné a včasné dodanie všetkých marketingových aktivít a výstupov Impact Hub Bratislava ako aj jednotlivých Impact Hub formátov, projektov a kampaní. Marketing Manager je zároveň kontaktná osoba pre komunikačné/brand oddelenie v rámci medzinárodnej siete Impact Hub Network a koordinuje činnosti podľa potreby a zadania.

Čo konkrétne robí a zastrešuje Marketing Manager v Impact HUBe:
● End-to-end zabezpečuje a zastrešuje všetky Impact Hub online a offline marketingové činnosti a úlohy: v online prostredí, v priestoroch Impact Hub, počas Impact Hub eventov a formátov, spolutvorí marketingový a komunikačný plán
● Kompletne zastrešuje update a obsah webu www.impacthub.sk (update obsahu, eventov, formátov, príprava a publikovanie obsahu, článkov a updatov)
● Plánuje, pripravuje a publikuje blogy podľa dohodnutého plánu (vizuálne, obsahovo, SEO)
● Zastrešuje a manažuje Impact Hub social media: primárne Facebook / Instagram / Linkedin / Twitter / (Youtube) – obsah tvorí hlavne: komunikácia strategických a doplnkových tém podľa dôležitosti a aktuálnosti, komunikácia s fans, promo formátov, eventov, blogov, PPC kampane, zdieľanie obsahu fo FB skupín pri náborových kampaniach, reporting
● Zabezpečuje Impact Hub mailing campaigns: primárne: mailingové kampane na verejnosť (mailchimp), špeciálne náborové kampane, News pre členov komunity a pod.
● Zabezpečuje dostatočnú a kvalitnú marketingovú, vizuálnu a komunikačnú podporu jednotlivým formátom a projektom Impact Hub podľa plánu a roadmapy Impact Hub
● Navrhuje a kompletne zastrešuje kampane a komunikáciu ku strategickým formátom a témam: napr. Impact Inkubátor http://impacthub.sk/impactinkubator/, www.energyhack.sk, www.socialbusiness.sk a pod.
● Leaduje komunikáciu, buduje a rozvíja vzájomne výhodné vzťahy s médiami, mediálnymi a marketingovými partnermi a organizáciami (dohaduje podmienky spolupráce, kontroluje plnenie, reportuje výsledky), aktívne rozvíja nové spolupráce
● Zastrešuje strategické PR Impact Hub Bratislava
● Pripravuje marketingový a komunikačný reporting
● Koordinuje doplnkové marketingové a prezentačné aktivity podľa dohody: napr. koordinácia prezentačných alebo programových videí, návrh a koordinácia špeciálnych podporných alebo náborových kampaní a pod.

● Lean štruktúra – pravidelne komunikuje a reportuje výsledky priamo Impact HUB executive tímu. Pravidelné/regulárne stretnutia s Impact HUB executive tímom, + ad hoc stretnutia podľa aktuálnych priorít a potrieb.

Zamestnanecké výhody, benefity

Čo ti práca na tejto pozícii u nás poskytuje:
– reálna možnosť ovplyvňovať fungovanie vecí a prezentácie Impact Hub – možnosť denného zlepšovania vecí a výstupov, práca kde vidno reálne a okamžité výsledky
– možnosť byť súčasťou medzinárodnej komunity a jednej z najrozšírenejších platforiem coworkingov na svete, možnosť byť pri rozvoji a raste zaujímavého a inovatívneho konceptu Impact Hub na Slovensku
– aktívny kontakt s neobyčajnými ľuďmi, co-workingovými členmi, startupermi, freelancermi, inovatívnymi firmami, social biznis statupmi alebo neziskovými organizáciami
– kontakt so zaujímavými externými firmami a našimi partnermi
– flexibilnú a kreatívnu pracovnú náplň, ktorá ti môže pomôcť v dlhodobom rozvoji, v prípade vzájomnej dohody a výhodnosti možnosť pracovať flexibilne
– byť súčasťou konceptu a prevádzky s biznisovým prístupom, ale rovnako dôležitým spoločensky prospešným dopadom a zmysluplnou víziou a stratégiou

Informácie o výberovom konaní

Vzhľadom na vysoký záujem niesme schopní kontaktovať všetkých uchádzačov a budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí postúpili do prvého kola.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

20.2.2017 (ostáva ešte 35 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Pokročilý (C1) a

Slovenský jazyk – Expert (C2)

Administratívne a ekonomické znalosti

Hospodárska korešpondencia – pokročilý
Fakturácia – základy

Počítačové znalosti – používateľ

Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Adobe Illustrator – pokročilý
Adobe Photoshop – základy
Google Analytics – pokročilý
Google AdWords – pokročilý

Počítačové znalosti – programátor

WordPress – základy

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Hľadáme Ťa ak:
● máš praktické skúsenosti s navrhovaním a dodaním marketingovej podpory a komunikácie a vieš preukázať konkrétne výstupy, výsledky, máš vo svojej práci štruktúru a vieš pracovať koncepčne a štrukturovane
● si kreatívny a inovatívny, prichádzaš proaktívne s novými nápadmi a návrhmi, hladáš out of the box riešenia/prístupy a vieš o nich presvedčiť
● si doer, nečakáš, nesťažuješ sa na obmedzený rozpočet – v každej situácii vieš zaimprovizovať a nájsť inovatívne, dostatočne kvalitné a fungujúce riešenie
● vieš efektívne využívať moderné marketingové nástroje a prístupy
● máš praktické zručnosti a konkrétne skúsenosti v rámci plánovania a reportovanie marketingových aktivít
● sa zaujímaš o startupovú scénu a máš aspoň základné pochopenie výziev v startupovom prostredí – záujem o spoločensky prospešné startupy a sociálne inovácie je plus
● si self-driven, máš proaktívny a optimistický prístup k riešeniu problémov a výziev
● máš vynikajúce komunikačné a negociačné zručnosti, dobrú znalosť angličtiny
● si asertívny ale nekonfliktný typ, vieš efektívne kooperovať a komunikovať s rôznymi stakeholdermi
● si schopný zabezpečiť úlohy v rámci tejto pozície end-to-end a prebrať zodpovednosť za dosiahnutie výsledkov, naplnenie cieľov a sústavné posúvanie kvality
● máš schopnosť samostatne riešiť vzniknuté situácie tak aby sa neohrozila celková kvalita a konzistentnosť

Ideálny kandidát:
● má konkrétne skúsenosti s grafickými prácami (minimálne základný level na úpravu postov, jednoduchých brožúr (adobe photoshop, illustrator)
● vie samostatne spravovať web vo wordpresse – najmä obsahovo, prípadné základné admin funkcie + mailchimpom kvôli mailingovým kampaniam
● má reálnu skúsenosť s manažovaním FB page a prácou s FB business managerom, s navrhovaním, vedením a vyhodnocovaním PPC kampaní
● disponuje dobrými copywriterskými skills, má cit pre detail
● vie nastaviť krátkodobú aj dlhodobú komunikačnú stratégiu a na základe nej navrhovať marketingové aktivity a využitie Impact HUB a iných komunikačných kanálov

Vybratí uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky a postúpia do ďalšieho kola výberu dostanú reálne zadanie podľa aktuálnych potrieb Impact HUBu (napr. vypracovanie a obhájenie – PPC, PR kampane alebo návrh komunikačnej stratégie a využitie kanálov na obdobie 3 mesiace s konkrétnymi cieľmi).

Svoje CV nám zašli na team@impacthub.sk