Education Project lead manager | ukončené

Impact Hub hľadá projektového manažéra

Rozrastáme sa a štartujeme naše ďalšie activity. Do tímu sa nám na partime zíde pohodový človek s organizačnými schopnosťami, ktorý túži byť pri náročných, zato prospešných projektoch.

Čo by si robil ako projektový líder v Impact HUBe?

Koordinoval pridelený projekt, prípadne viacero súbežných projektov a zabezpečoval dosiahnutie spoločne stanovených cieľov v požadovanej kvalite, čase a v rámci rozpočtových rámcov. Súčasťou práce projektového lída je aj pravidelné komunikovanie a reportovanie výsledkov smerom na Impact Hub executive team.

Projektový líder bezpečuje denné projektové riadenie a všetky projektové úlohy, vyžaduje si to vysokú mieru proaktivity, dôrazu na detail a často ochotu ísť „extra mile”. Zodpovednosti môžu pokrývať všetky aspekty projektového riadenia, od počiatočnej plánovacej fázy cez splnenie projektových cieľov až po uzavretie projektu. Niektoré projekty možu vyžadovať aj post projektové analytické a reportingové úlohy. Efektívny projektový líder zabezpečí pravidelný a detailný reporting zverených úloh a dosiahnutých cieľoch.

Nič sa nezaobíde bez problémov a dobrý projektový líder zabezpečí, aby sa o nich dozvedel executive team a spoločne s ním hľadá okamžité riešenie. Naozaj dobrý projektový líder si vie na základe nečakaných udalostí či problémov repriorizitovať ostatné aktivity tak, aby sa dosiahol celkový cieľ.

Očakávané požiadavky spojené s rolou projektového lídra:

 • Záujem o startupovú scénu a základné pochopenie výziev v startupovom prostredí
 • Aktívny prístup a proaktívny prístup k riešeniu problémov, efektívna komunikácia
 • Samostatnosť a nezávislosť, preberanie plnej zodpovednosti za dosiahnutie výsledkov aj prípadných chýb
 • Vysoká motivovácia, schopnosť prekonávať prekážky a problémy pri dosahovaní náročných cieľov
 • Schopnosť viesť a koordinovať úspešné vzdelávacie projekty a aktivity
 • Pozitívny a optimistický prístup aj v ťažkých situáciach a okolnostiach
 • Dobrá znalosť angličtiny
 • Slovenčina nevyhnutná

Základné zručnosti a skúsenosti potrebné pre úspešné pôsobenie projektového manažéra:

 • Výborné organizačné a plánovacie zručnosti
 • Schopnosť prioritizovať a reprioritizovať
 • Vynikajúce komunikačné a vyjednávacie zručnosti
 • Pochopenie komerčných súvislostí a efektívna práca s číslami a reportovaním výsledkov
 • Tímový hráč, efektívna práca ostatnými členmi v tíme, dobré medziľudské (EI) zručnosti
 • Ochota ísť extra mile pri dosahovaní výsledkov, ochota pokrývať všetky projektové úlohy aj podporného charakteru
 • Praktické skúsenosti s projektovým riadením, koordinovaním projektov, ideálne vzdelávacieho charakteru
 • Základné pochopenie projektovej metodológie s dôrazom na praktické pochopenie a skúsenosti

Preferovaná kvalifikácia:

 • Záujem o oblasti social entrepreneurship, spločensky prospešné podnikanie a udržateľný business je vítaný. Môže byť čiastočne aj z neziskovej sféry
 • Záujem a základné pochopenie cieľov Impact Hub organizácie.

Typ úväzku: Part-time. 3-5 mesiacov počas trvania projektu. V budúcnosti môže byť predĺžené v závislosti od výsledkov, vzájomnej spokojnosti a aktuálne bežiacich projektov. Silná preferencia uchádzačov, ktorí majú vlastnú podnikateľskú činnosť, resp. možnosť fakturovať projektové služby.