Impact Inkubátor: Nič Ti nepovie o životaschopnosti projektu toľko, ako jeho tím.

Máme za sebou Bootcamp najväčšieho biznis inkubátora, ktorý sme priniesli vďaka podpore Nadačného fondu Telekom. Z 86 prihlášok sme vybrali 35 projektov, s ktorými sme sa stretli na dva dni a podrobili ich nápady aj hotové riešenia úvodnej validácii. Viac ako správne odhady vývoja ich plánov a trhu nás zaujímali ich osobné skúsenosti a drive. Do ďalšieho bloku postúpilo 22 projektov. Tých čakajú mesiace na rozvoj potrebných biznis zručností a optimalizáciu ich biznis plánu. Predstavujeme Ti vybrané projekty Impact Inkubátora 2016.

Máš tri minúty, predveď sa.

35 tímov malo náročný víkend. Na úvod dostali možnosť prezentovať svoj projekt na stage-i. Mentori posudzovali presvedčivosť aj zapálenie tímu.

Následne absolvovali zrýchlený validačný proces zameraný na cieľovú skupinu, konkurenciu, value for money a pricing, formy financovania a udržateľnosť projektu, biznis plán v číslach a rozdelenie kompetencií v tíme.

Po workshope s Rasťom Kuciakom pracovali celú sobotu na vyšpecifikovaní týchto oblastí a k dispozícii mali 4 mentorov. Tí kládli relevantné a občas aj dosť tvrdé biznis otázky, ktoré mnohým projektom pomôžu zreálniť ich očakávania a zvýšiť ich šance prežiť na trhu. Veď koniec koncov reality check im pomôžeme získať práve v Inkubátore.

impact inkubator bootcamp

Bootcamp – mentori

Kritéria výberu – kto postúpil z Bootcampu?

Odborná porota to nemala vôbec ľahké. Vybrať z 35 nádejných a zaujímavých riešení tie, ktorým podáte pomocnú ruku je vždy ťažké. O to ťažie, ak každé nesie v sebe aj nesebeckú myšlienku pomôcť aj okoliu, rozvíjať spoločnosť a riešiť reálne problémy a výzvy.

Okrem posúdenia inovatívnosti riešenia, finančnej udržateľnosti a potenciálu rastu sme tento rok hodnotili najmä tím. Ako je schopný delegovať a pokryť potrebné kroky v prvom roku – dvoch vývoja projektu a kde má najväčšie medzery. Po celodennej diskusii sme nakoniec otvorili inkubátor pre väčší počet projektov, ako sme plánovali. Postúpilo tak týchto 22 riešení:

Animath – Nový koncept interaktívnych pracovných listov z matematiky pre žiakov základných škôl využívajúci rozšírenú realitu a gamifikáciu.

APP Vision – Moderná firma, ktorá myslí za hranice svojich povinností. Tvoria webové stránky. Princíp je jednoduchý a funkčný. Každý web, ktorý vytvorí APP Vision je uspôsobený pre slabozrakých a nevidiacich.

COrvus – Inovatívne technologické riešenie pre dotykové telefóny s OS Android, ktoré ich sprístupní nevidiacim a slabozrakým používateľom. Základ tvorí špeciálne plne ozvučené prostredie navrhnuté podľa potrieb zrakovo postihnutého. Operácie v tomto prostredí sú aj bez kontroly zraku veľmi jednoduché a rýchle, nakoľko nikdy nie je podstatné, kde sa človek displeja dotkne, ale aké gesto v danom momente vykoná.

Cross IT! – Mobilná aplikácia primárne určená pre zlepšenie kvality služieb Červeného kríža na území Slovenska. Zjednodušuje a urýchľuje prístup k informáciám o darovaní krvi. Oslovuje ľudí, ktorí chcú darovať krv, pripomína im termíny a miesta hromadných odberov a povzbudzuje ich k opätovnému darovaniu tým, že odpočítava počet odberov do nasledujúcej plakety.

Culttify – Technologický systém umožňujúci rýchlejšie a lacnejšie vydanie knihy vo forme samostatnej appky. Autor sa zaregistruje na platforme Culttify, prekopíruje svoj text, pridá obrázky, videá, ďalšiu jazykovú verziu, alebo si vytvorí kvíz. Culttify mu vygeneruje aplikáciu na systémoch iOS a Android. Autor si rýchlo, jednoducho a za malý obnos vydá svoje dielo, ktoré si čitatelia môžu ihneď stiahnuť a monetizovať ho.

impact inkubator

Bootcamp zameraný na validáciu

Dataroom – Mladá dynamická spoločnosť, ktorá oslavuje rok na trhu. Čim sa odlišuje? Je funkčnou chránenou dielňou špecializujúcou sa na digitalizáciu dokumentov, bezpečnosť a ochranu dát a pod. Spájajú tak potrebu digitálneho sveta s potrebami znevýhodnených.

Feedpresso – Personalizované správy a blogy s využitím strojového učenia a umelej inteligencie. Vďaka Feedpressu – novému agregátorovi správ získaš výber šitý pre teba z hocijakého zdroja (médiá, stránky, blogy), v akomkoľvek jazyku a teda aj malých publisherov.

Finančný reporting grantov – V každom sektore, na celom svete financujú firmy, neziskovky a iné organizácie svoje projekty z externých zdrojov a podávajú správy o ich použití – vyúčtovania. Procesy plánovania, riadenia, kontroly a reportingu sú pri tom automatizované v minimálnej miere na oboch stranách. Ako v nadáciách, tak aj v organizáciách realizujúcich grantové projekty. Podľa odhadov tohto projektu by sa automatizáciou procesov mohlo v niektorých prípadoch ušetriť až 50% času stráveného pri vyúčtovávaní nákladov. A ponúka aj konkrétne technologické riešenie.

GrantExpert – Cieľom projektu GrantExpert je vytvoriť eCommerce platformu pre predaj konzultačných služieb v oblasti grantového poradenstva a zarábať na transakčných poplatkoch. GE umožňuje individuálnym poradcom (freelancerom) ponúkať svoje služby a žiadateľom identifikovať vhodné dotačné zdroje a nájsť poradcu pre napísanie projektu.

Karmadilo – Spája spoločenskú zodpovednosť a marketingovú platformu. Zadávatelia prieskumov, feedbackov alebo marketingových kampaní si zvolia cenu za jedného osloveného respondenta (používateľa aplikácie). Ten cez aplikáciu vyplní prieskum či feedback a za odmenu získa kredit, ktorý môže darovať obľúbenej zapojenej neziskovke. Za pár minút svojho času tak môžeš pomôcť a prispieť dobrým veciam po celom Slovensku.

Link CoWorking – Riešením je vytvoriť slobodný, kvalitný, tvorivý, spoločenský, pracovný priestor – coworking, ktorý má podporiť spoločenský, sociálny a osobný rozvoj jednotlivcov v meste Banská Bystrica a tým pomôcť k zníženiu odchodu ľudí do iných regiónov a znížiť finančné zaťaženie malých firiem a podnikateľov.

Pinf Hry – Sú hry, ktoré pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím učiť sa nové veci pomocou modernej technológie – tablety, počítače, smartfóny a ďalšie. Využíva ich už niekoľko centier a momentálne hľadá ich len 14 ročný autor spôsob, ako ich rozšíriť ešte ďalej.

najväčí biznis inkubátor

Pozitivnamysel.sk – Je online portál duševného zdravia a sebarozvoja. Odborník ako kouč, psychológ alebo psychoterapeut, môže portál využiť ako miesto, kde sa môže prezentovať na profesionálnej úrovni a získať nových klientov. Bežní ľudia na získanie rady, dohodnutie si stretnutia. Momentálne pracujú tvorcovia na funkcii online konzultácie, t.j. ľudia budú môcť absolvovať sedenie napr. s koučom online, prostredníctvom portálu.

Royal App Development – Štúdio zaoberajúce sa vývojom hier a aplikácii pre platformy Android a iOS. Nie je to však obyčajná firma. Vekový priemer 14 členného tímu je pod 20 rokov. Mladí dostávajú šancu makať na svojich snoch a zbierať reálne skúsenosti. Na oplátku vytvárajú hry s maximálnym nasadením. A nie len tak hocijaké hry. Pri každom projekte sa snažia mladí chalani presadiť edukačný charakter.

Second opinion – Druhý názor od odborníka lekára na manažment liečby pacienta v oblasti onkológie, gastroenterológie a ORL. Špickoví lekári z národných centier v SK a ČR budú vďaka tejto platforme písomnou formou pomáhať pacientom a ich príbuzným získať druhý názor na liečbu, ktorú im stanovilo primárne pracovisko. Nejde o kritiku zdravotníctva, ale o pomoc blízkym a pacientom rozhodnúť sa na základe viacerých informácií.

Simulyzer – Je web aplikácia na 2x rýchlejšiu a kvalitnejšiu analýzu webu. A to z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) a prístupnosti obsahu pre hendikepovaných. Program analyzuje všetky stránky webu, dáta spracuje do zrozumiteľnej podoby a upozorní na odhalené chyby.

impact inkubator

Mentoring

21st Century Kids – Ide o praktický a ihneď aplikovateľný súbor návodov a nástrojov, ako gamifikovať výchovu detí

United Colors – vybudovalo Multifunkčné komunitné centrum.Zriadilo sociálne prevádzky a chránené pracoviská,v ktorých zamestnáva osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia a Združenia mladých Rómov. Presadzuje a využíva nástroje a politiky zamerané na sociálno-ekonomický rozvoj rómskych komunít a znevýhodnených skupín obyvateľstva v nepriaznivých životných podmienkach.

Vascovery – zbiera systémové logy (CRM, ERP, e-shop, IoT zariadenia, smart city), analyzuje dáta z procesov v reálnom čase, vizualizuje ich a vyhľadáva zraniteľné miesta. V prípade blokujúcich a nepovolených stavov posiela včasné notifikácie, čím poskytuje dostatok času na jeho riešenie. Toto riešenie je využiteľné vo vážnych témach ako je zdravotníctvo, doprava či finančné služby. Ak sa správne aplikuje, dokáže zachrániť nielen čas a peniaze firmy, ale aj zlepšiť služby pre pacientov a iných klientov.

Zelený bicykel – Bike sharing, ktorý spája mestá a ich občanov a vytvára jeden celok, živý organizmus, ktorý komplexne rieši problematiku presúvania sa po meste i mimo nich.

Zivakniznica.sk – Je jedinečný vzdelávací online nástroj, ktorý prostredníctvom autentických a silných príbehov ľudí pomáha vzdelávať a rozvíjať mladých ľudí na školách a zamestnancov vo firmách či rôznych inštitúciách.Ide o komplexnú vzdelávaciu metodiku – webináre, školenia, stretnutia so živými knihami, mystery pre firmy a ďalšie služby.

Zľavnenka – Sieť potravín Zľavnenka je alternatívnou predajnou trasou pre potraviny, ktorým sa blíži dátum spotreby. Produkty, ktoré by inak musel hypermarket na vlastné náklady likvidovať, jej môže ponúknuť na výkup a oni ho posunú k verejnosti a sociálne slabším skupinám.

Reálne case studies a dôraz na bizis plán

Dnes štartujeme prvý blok Inkubátora. Zameraný je na získanie okamžite a prakticky aplikovateľných biznis zručností z oblastí stratégie, marketingu, sales-u, právneho a finančného poradenstva a samozrejme biznis plánu. Projekty budú v októbri prezentovať svoj progress a len polovica z nich sa dostane do ďalšej časti venovanej fundingu, prezentačným zručnostiam a expertným mentoringom.

Počas celého tohto času sa im budeme venovať a pomôžeme im pretaviť ich nápady a riešenia do reálnych čísel a biznis plánu na najbližšie roky.

Okrem toho sa projekty vybrané z Bootcampu sa už včera stretli s reálnymi social business a technology for good firmami. Prvými case studies, ktoré sa pridu podeliť o svoje know how a skúsensoti sú slovenská kaviareň Dobré&Dobre a rakúsky technologický projekt startup – roboty, ktoré dokáže zhotoviť naozaj každý – Robo Technologies.

Ďalších lektorov inkubátora na ktorých sa postupujúci môžu ťešiť nájdeš na našom Impact Inkubátor webe.

Všetkým zúčasneným držíme palce a ďakujeme im za odvahu. A pre vybrané projekty už len jedno: podme spoločne zmakať :)