Impact cannot happen in isolation. It requires collective actions.

204 rozhovorov. 945 nominovaných ľudí. Každý z nich pomáha riešiť problém vzdelávania, občiansky sa angažuje a prináša riešenia na nové výzvy spoločnosti. Kde klasické riešenia nefungujú alebo nestačia. Môže sa zdať, že samostatne robia málo, možno ste o niektorých ešte vôbec nepočuli. Spoločne však tvoria veľkú zmenu a ako celok do veľkej miery pomáhajú transformovať fungovanie a hodnoty spoločnosti. Tento trend je veľmi silný vo vyspelých krajinách a s odstupom konečne prichádza aj na náš trh.

fórum firemnej filantropie

Photo by Tomáš Halász

Na Fóre Firemnej Filantropie sme vďaka Nadácii Pontis videli nejeden príklad dobre nastavenej spolupráce v zahraničí. Aj naša medzinárodná sieť Impact Hub ponúka mnoho príkladov a inšpirácie.

Mapa budúcich spoluprác

Keď v Anglicku pred desiatimi rokmi začínal prvý Impact HUB (pôvodne The HUB), motiváciou jeho tvorcov bolo spojiť ľudí – odborníkov, aktivistov, podnikateľov, ktorí už nechceli vytvárať len čisto komerčné riešenia a vytvárať umelé a často aj zbytočné potreby u spotrebiteľov. Chceli riešiť reálne problémy a výzvy doby.

Dnes sa toto aktívne hnutie rozrástlo do 80-tich miest po celom svete vo viac ako 40-tich krajínách a snaží sa tvoriť praktické zmeny z dola. V našej sieti sme vytvorili viacero aktivít a programov s cieľom napomôcť rozvoju prospešných projektov, napr. Social Impact Awards na podporu študentských spoločensky prospešných nápadov. Spustili sme medzinárodný Investment ready program a ďalších viac ako 20 inkubátorov a akcelerátorov podporujúcich takéto zmysluplné a prospešné riešenia. Projekty, mladých ľudí a začínajúcich podnikateľov učíme ako si na seba zarobiť a vystavať si udržateľný biznis plán. Aj neziskovky, aj občianske združenia. Bežný biznis sa zase snažíme obohatiť o hodnoty nám blízke.

mapa sociálnych inovátorov

Photo by Tomáš Halász

Hodnotné aktivity sa snažíme podporovať aj na Slovensku. Jednou z nich je určite aj mapa sociálnych inovátorov – znamená to pre nás oveľa viac než len 945 mien. Je to vízia ďalších možných spoluprác a znak toho, že trh a jeho jednotliví aktéri sú pripravení – robiť niečo hodnotné aj pre spoločnosť a svoje okolie.

Jedinou istotou, ktorú totiž máme, je investovanie nášho spoločného potenciálu do našej budúcnosti. “Impact cannot happen in isolation – it requires collective actions”. My tomu veríme. Vyskúšali sme si to aj v praxi – vďaka Nadácii Pontis a Ashoke sme vám spoločným úsilím sprostredkovali počas jedného dňa case studies mnohých inšpiratívnych ľudí a projektov. Spoločne dúfame, že počet odvážnych, zvedavých a aktívnych ľudí, ktorí to u nás menia k lepšiemu porastie a na mapu pribudneš možno aj ty ;) Mapu vnímame ako výborný začiatok a skvelú inšpiráciu.

Pozrite si mapu sociálnych inovátorov – ľudí, ktorí menia Slovensko k lepšiemu.