HUB Member Lucas Wijntjes: “Už len ten pocit byť podnikateľ vo mne vždy vyvolal akési vzrušenie.”

Po štúdiu “Business and Retail Management” a neskôr “Commercial Economics” so zameraním sa na marketing a komunikáciu si vďaka zoznámeniu s krásnou Slovenkou pobalil kufre a odišiel žiť na Slovensko. Začal ako stážista, neskôr mu ponúkli miesto a napokon sa so spomínanou Slovenkou oženil a založil si svoju vlastnú spoločnosť Pressborg. Tento rok sa rozhodol spojiť s kamarátom z detstva v spoločnosti Robin Media, kde ponúkajú rozličné marketingové služby malým a strredným firmám prevažne na holandskom trhu. Okrem toho je I náruživým fanúšikom craft beer – náš člen Lucas Wijntjes.

Biznis na Slovensku versus v Holandsku

V Robin Media väčšinou spolupracujú s malými a strednými firmami. Podľa Lucasa sa zväčša jedná o holandské spoločnosti, prípadne spoločnosti pôsobiace na Slovensku, no s holandskými koreňmi. “Čo sa týka zamerania – je to široká škála od nehnuteľností cez konzultačné služby, veľkoobchod, gastronómiu a podobne.”

Lukas Wijntjes Impact HUB

Members’ Breakfast

“Naozaj milujem meniť predstavy na realitu, skutočne tvoriť veci. Mám veľkú radosť keď vidím po mesiacoch tvrdej práce jej ovocie. Niečo, čo sa začalo pri pár poznámkach na papieri sa dokáže premeniť na funkčnú web stránku, ktorú ľudia naozaj navštevujú. Úsmev na tvári klienta je potom už úplnou čerešničkou an torte.“

Lucas tvrdí, že je jednoduchšie založiť spoločnosť u nás na Slovensku. “Ak máš niekoho, kto ti vie poradiť, tak je to len otázkou podpísania zopár dokumentov, zaplatenia pár stoviek eur a môžeš sa nazvať šéfom.” V západnej Európe to až také banálne nemusí byť. Na druhej strane je podľa Lucasa v Holandsku zabezpečená oveľa väčšia podpora začínajúcim podnikateľom, či už čo sa týka praktických rád alebo aj daňových úľav. Sám vidí rozdiel aj v samotnom “robení biznisu”. Podľa neho sú totiž holandskí podnikatelia skutočne oddaní  službe svojim klientom, zatiaľ čo podnikatelia na Slovensku sa snažia pôsobiť tak, aby to vyzeralo, že je výsadou spolupracovať práve s nimi.

“Podľa môjho názoru a na základe mojej skúsenosti tu prostredie B2B funguje o čosi inak.Keď cestujem do Holandska za biznisom, mám skúsenosť, že potenciálni klienti sú nadšení zo spolupráce s inou spoločnosťou. Zdieľajú
stôl ako rovný s rovným, jeden podnikateľ s druhým. Na Slovensku vidím oveľa viac súťaživosti a to aj napriek skutočnosti, že sa predháňajú na úplne odlišných trhoch. Našťastie sa tento trend mení s nástupom novej generácie mladých podnikateľov na Slovensku.”

Ďalšie kroky a šanca aj pre Teba!

V Robin Media doposiaľ pri konkrétnom projekte vždy spolupracovali so špecialistami z rôznych oblastí. Ich plánom do budúcnosti je však mať stály tím zamestnancov. “Chceme rozšíriť komponent ľudí v našej spoločnosti. Rád by som sa dostal do kontaktu s freelancermi a inými podnikateľmi so záujmom o spoluprácu. Každý, kto pôsobí v tvorivej alebo digitálnej sfére je vrelo vítaný prísť za mnou pokecať pri káve“. Ak ťa láka práve tento smer, neváhaj a dohodni si s Lucasom stretko priamo v našom Impact HUBe na Hviezdku.

Bežne pracuje na niekoľkých projektoch väčšinou týkajúcich sa objednávok na nové webové stránky. Aktuálne má na starosti i jeden veľmi srdcu blízky projekt, keďže  pracuje na spustení webu spoločnosti svojej manželky. Čo sa týka voľného času, s najväčšou pravdepodobnosťou Lucasa nájdete vychutnávať si pohár dobrého Ccraft beer v miestnom bare.  Ako sám vraví, je veľkým fanúšikom kvalitného piva aveľmi sa teší z novootvorených pivovarov a barov v Bratislave a jej okolí. „Asi by som si mal nájsť zaujímavejšie hobby,“ smeje sa.☺.

Ak práve nie je v pivárni čiv Holandsku, Lucasa určite nájdete v Impact HUBe poctivo pracovať, či len tak debatovať s ostatnými členmi počas členských raňajok.

Lukas Impact HUB

Lukas’s Instagram :)

Ak aj ty často pracovne cestuješ do zahraničia, staň sa naším členom a využívaj priestory Impact HUBu v ďalších mestách po celom svete!

_ _ _ _

„The thought of being an entrepreneur always excited me.”

He studied “Small Business and Retail Management” and Commercial Economics with focus on Marketing and Communication in Holland. Thanks to meeting a beautiful Slovak woman he packed his bags to come to live in Bratislava. He started as an intetnin an organisation which later offered him a job, then even married the Slovak woman from this story and started his own company Pressborg. Since 2016 he partnered up with one of his childhood friends in Robin Media offering variety of marketing services to small and medium sized companies mostly for the Dutch market.  A craft beer fan after work – our member Lucas Wijntjes.

“I really love turning ideas into reality, like really creating stuff. I experience great joy out of seeing the actual fruits after months of work. Something that started with a few notes on apiece of paper that turns into a fully functional website that people actually visit and interact with for instance. The smile on the face of the customer is of course the icing on the cake.”
At Robin Media they mostly work with small and medium sized companies. As Lucas said,majority are Dutch companies, even companies based in Slovakia with Dutch roots. “Industry wise it’s a range of everything really; Real Estate,
Consultancy Services, Wholesale, Food, Recruitment, just to name a few.“

Business in Slovakia versus the Netherlands

“We could probably fill an article on that, but I’ll try to keep it short ;-)” Lucas believes it is easier to start company (LLC) here in Slovakia. “If you have someone to help you out it’s a matter of signing a few documents and paying a few hundreds of euros and you can call yourself a boss.” On the other hand,the Netherlands seems to have more support for starting entrepreneurs both in terms of practical advice and tax breaks.

Lucas also finds differences in doing business. He sees Dutch business owners as truly passionate in serving their clients while Slovak business owners make it seem they are offering you the privilege of buying from them.
“In my experience, the B2B environment works a bit different here. When traveling to the Netherlands in search of new business, I experience that potential clients are excited to work with another company. You share the table as equals, one entrepreneur between another. In Slovakia I see more competiveness, despite the fact you are competing in completely different markets. Fortunately the latter is slowly changing with the new generation of young entrepreneurs in Slovakia.”
When talking about clients Lucas is working on a few projects now, mostly requests for new websites. Right now there is one project quite closer to his heart and that is the launch of his wife’s company website.

Next steps… and opportunity for YOU!

Robin Media has been so far cooperating with project-based specialists in different fields so the plan is to have a permanent team of employees in the futurewith more business coming their way.
“We wish to extend the people component in our company. I would love to get in touch with freelancers or other entrepreneurs interested in cooperation. Anyone active in the creative or digital sphere is welcome to drop by to talk over a cup of coffee.” You can contact him via Linkedin.

Well, that is the plan of Robin Media but what is the personal wish of Lucas Wijntjes? “One day I wish to be fluent in Slovak. It’s not so much the lack of courage though, probably more laziness.”

In a free time you can find Lucas enjoying good glass of beer in a bar cause as he said he is particularly passionate about craft beer and super excited about all the new breweries and craft beer places opening in and around Bratislava. „I think I should probably pick up on a more exciting hobby ☺.”

If not in a brewery or in the Netherlands, you will surely find Lucas in Impact HUB working hard or debating with other members during our Member´s Breakfasts.