MORE INFO ABOUT PROGRAM COOPERATION

Name of the Company (Názov spoločnosti):
Name (Meno):
Surname (Priezvisko):
Email:
Phone Number (Telefónne číslo):
Describe briefly your need or challenge you are trying to solve. (Opíšte stručne vašu potrebu alebo výzvu, ktorú sa snažíte riešiť.):
What is your main expectation from the cooperation? (Aké máte hlavné očakávanie od spolupráce?)
Are you interested in a specific format? Pls specify your need. (Zaujímate sa o konrétny formát? Prosím upresnite vašu predstavu.)
Do you have already experience with similar formats? (Máte skúsenosti z podobných formátov z minulosti?)
Do you have any other proposal for consideration? (Máte akýkoľvek iný návrh na zváženie?)
Impact Hub spracúva Vami vyplnené údaje tohto formulára na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, na Vašu žiadosť. Zmluvou sa rozumie poskytnutie plnenia určeného týmto formulárom. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.