MORE INFO ABOUT PROGRAM COOPERATION

Name of the Company (Názov spoločnosti):
Name (Meno):
Surname (Priezvisko):
Email:
Phone Number (Telefónne číslo):
Describe briefly your need or challenge you are trying to solve. (Opíšte stručne vašu potrebu alebo výzvu, ktorú sa snažíte riešiť.):
What is your main expectation from the cooperation? (Aké máte hlavné očakávanie od spolupráce?)
Are you interested in a specific format? Pls specify your need. (Zaujímate sa o konrétny formát? Prosím upresnite vašu predstavu.)
Do you have already experience with similar formats? (Máte skúsenosti z podobných formátov z minulosti?)
Do you have any other proposal for consideration? (Máte akýkoľvek iný návrh na zváženie?)