INDIVIDUAL SERVICES

Name (Meno):
Surname (Priezvisko):
Name of the Company or Project (Názov spoločnosti alebo projektu):
Industry / Focus (V čom podnikáte? Akej oblasti sa venujete?):
Email:
Phone Number (Telefónne číslo):
Describe briefly your need, challenge or problem you want to solve.
(Opíšte stručne potrebu, výzvu alebo problém, ktorý potrebujete riešiť).
Are you interested in a specific service we provide?
(Zaujímate sa o konkrétnu službu z našej ponuky?)
Anything else you would like to tell us? (Chcete nám ešte niečo dôležité povedať):
Impact Hub spracúva Vami vyplnené údaje tohto formulára na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, na Vašu žiadosť. Zmluvou sa rozumie poskytnutie plnenia určeného týmto formulárom. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.