Choose Membership/Coworking

Choose membership (Vyber si členstvo):
Name (Meno):
Surname (Priezvisko):
Name of the Company (Názov spoločnosti):
Email:
Phone Number (Telefónne číslo):
What are your current or biggest business challenges? (Aké sú tvoje aktuálne alebo najväčšie biznis výzvy?):
Anything else you would like to tell us? (Cheš nám o sebe ešte niečo povedať):