Choose Membership/Coworking

Choose membership (Vyber si členstvo):
Jan+Feb2020: -20% discount
Name (Meno):
Surname (Priezvisko):
Name of the Company (Názov spoločnosti):
Email:
Phone Number (Telefónne číslo):
What are your current or biggest business challenges? (Aké sú tvoje aktuálne alebo najväčšie biznis výzvy?):
Anything else you would like to tell us? (Cheš nám o sebe ešte niečo povedať):
Impact Hub spracúva Vami vyplnené údaje tohto formulára na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, na Vašu žiadosť. Zmluvou sa rozumie poskytnutie plnenia určeného týmto formulárom. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.