Schedule a test day

Name (Meno):
Surname (Priezvisko):
Name of the Company (Názov spoločnosti):
Email:
Phone Number (Telefónne číslo):
Choose a date (Vyber si dátum):
Note: test day can be scheduled only at weekdays – during standard opening hours 8:30-18:00, Recommended days are: Tuesday, Wednesday or Thursday. (Poznámka: testovací deň je možné absolvovať cez pracovné dni v bežných otváracích hodinách 8:30 – 18:00. Odporúčané dni sú: utorok, streda alebo štvrtok.)