Schedule a test day

Name (Meno):
Surname (Priezvisko):
Name of the Company (Názov spoločnosti):
Email:
Phone Number (Telefónne číslo):
Choose a date (Vyber si dátum):
Note: test day can be scheduled only at weekdays – during standard opening hours 8:30-18:00, Recommended days are: Tuesday, Wednesday or Thursday. (Poznámka: testovací deň je možné absolvovať cez pracovné dni v bežných otváracích hodinách 8:30 – 18:00. Odporúčané dni sú: utorok, streda alebo štvrtok.)
Impact Hub spracúva Vami vyplnené údaje tohto formulára na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, na Vašu žiadosť. Zmluvou sa rozumie poskytnutie plnenia určeného týmto formulárom. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.