Office for your team

Name (Meno):
Surname (Priezvisko):
Name of the Company (Názov spoločnosti):
Industry (V akej oblasti podnikáte?):
Email:
Phone Number (Telefónne číslo):
Tell us more about your office needs. How many people you need to place? How many square meters? (Povedzte nám viac o vašich office potrebách. Pre koľko ľudí hľadáte office? Koľko metrov štvorcových?):
Do you have any special needs? (Máte nejaké špeciálne požiadavky?)
Anything else important you would like to tell us? (Chcete nám ešte niečo dôležité povedať):
Impact Hub spracúva Vami vyplnené údaje tohto formulára na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, na Vašu žiadosť. Zmluvou sa rozumie poskytnutie plnenia určeného týmto formulárom. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.