Careers / Internships

Name (Meno):
Surname (Priezvisko):
Email:
Phone Number (Telefónne číslo):
How did you learn about Impact HUB? What do you like about Impact HUB?
(Ako si sa dozvedel o Impact HUBe? Čo sa ti Impact HUBe páči?)
Briefly describe your most important working experiences?
(Opíš nám krátko pracovné skúsenosti, ktoré mali pre teba najväčší prínos?)
Do you have special skills e.g. in marketing, copywriting, web design, visual creativity, social media, coding, WordPress, event organisation or similar. Describe your level of expertise. (Ovládaš zaujímavé skills viď vyššie. Opíš úroveň svojich znalostí.)
Why are you applying to become part of Impact HUB team? What is your motivation and expectation?
(Prečo sa chceš stať súčasťou tímu? Aká je tvoja motivácia a očakávanie?)
Attach your CV or presentation:
(Prilož svoje CV alebo prezentáciu)