BUSINESS SERVICES

Name of the Company (Názov spoločnosti):
Industry / Focus (V akej oblasti podnikáte?):
Contact person (Kontaktná osoba):
Email:
Phone Number (Telefónne číslo):
Describe briefly your need, challenge or problem you want to solve.
(Opíšte stručne potrebu, výzvu alebo problém, ktorý potrebujete riešiť).
In what specific service or format from our offer are you interested?
(O akú službu alebo formát z našej ponuky máte záujem?)
What is your main expectation from the cooperation?
(Aké máte hlavné očakávanie od spolupráce?)
Do you have any other proposal for consideration?
(Máte akýkoľvek iný návrh na zváženie?)